Namnen på de nya studerandena publiceras torsdagen den 16. juni. Namnlistor på antagna studerande hängs upp på dörrarna vid skolbyggnadernas huvudingångar och hittas även på skolornas egna webbplatser. Därtill skickas ett brev hem till de antagna studerandena med instruktioner för hur studieplatsen tas emot.

Namnen på de nya studerandena publiceras torsdagen den 16. juni. Namnlistor på antagna studerande hängs upp på dörrarna vid skolbyggnadernas huvudingångar och hittas även på skolornas egna webbplatser. Därtill skickas ett brev hem till de antagna studerandena med instruktioner för hur studieplatsen tas emot.  

Vi önskar de nya studerandena välkomna!