Förutom traditionella kundserviceformer erbjuds invånarna nu också chat-tjänster dvs. man kan diskutera med en kundrådgivare på nätet.

Chatta i realtid på småbarnsfostran!

http://www.turku.fi/sv/smabarnsfostrans-chatt

Hela servicehandledningen på småbarnsfostran

http://www.turku.fi/sv/smabarnsfostran-servicehandledning

Åbo stad utökar utbudet av flerkanalstjänster för invånarna. Förutom traditionella kundserviceformer erbjuds invånarna nu också chat-tjänster dvs. man kan diskutera med en kundrådgivare på nätet. Den nya chattjänsten har införts i början av juni vid servicehandledningen inom småbarnsfostran och vid rådgivningen för bokning av båtplatser.

Förutom chat kan man också uträtta ärenden per telefon, e-post eller man kan besöka på ort och ställe.

Ytterligare nya flerkanalstjänster kommer att tas i bruk på hösten.

– Chat-tjänster kommer att tas i bruk så småningom i ännu större utsträckning i Åbo och vi utökar serviceutbudet också i sociala medier. Staden satsar nu kraftigt på att utveckla strömlinjeformade och digitaliserade kundtjänster, säger Åbo stads utvecklingschef Sari Kinnunen som ansvarar för utvecklandet av flerkanalstjänster.

Utvecklandet av flerkanalstjänster är en del av Åbo stads spetsprojekt för att öka digitaliseringen och förnya servicehandledningen. Målet är att sammanställa verktyg och verksamhetsmodeller för att utveckla stadens kaupundigitala tjänster så att de blir ännu kundvänligare samt erbjuda en kundorienterad och flerkanalsbaserad rådgivning och servicehandledning för alla åbobor.

Staden satsar nu kraftigt på att utveckla strömlinjeformade och digitaliserade kundtjänster.

Kömusiken till telefontjänsterna inom den flerkanalsbaserade kundservicen är sången Kiss my Turku. Sången beställdes av Visit Turku som ansvarar för stadens turistmarknadsföring år 2014 för stadens pr-verksamhet.

Texten till sången har skrivits av Åbo stads servicedirektör Mika Helva och den har komponerats av Puolala musikgymnasiums dåvarande elev Tuuli Tuominen. För arrangemanget svarar läraren för gymnasiet Puolalanmäen musiikkilukio och körledaren Timo Lehtovaara. Sången framförs av eleverna vid gymnasiet Puolalanmäen musiikkilukio och eleverna till Timo Lehtovaara. Musikvideon har gjorts under ledning av läraren Mattus Alsi.

Låten används också som kömusik i Åbo stads telefonväxel. Man kan lyssna på låten i YouTube:

Nyckelord: