Parasta palvelua (PSOP) är en ny nationell nättjänst med vilken man kan administrera tjänster som ordnas med servicesedlar och köptjänster. Åbo har som första PSOP-kommun översatt hela innehållet också till svenska på webbplatsen parasta palvelua.

Åbo har tagit i bruk elektroniska servicesedlar. Parasta palvelua (PSOP) är en ny nationell nättjänst med vilken man kan administrera tjänster som ordnas med servicesedlar och köptjänster. Det elektroniska systemet för servicesedlar och köpta tjänster förenklar processerna mellan klienten, serviceproducenten och staden. Åbo har som första PSOP-kommun översatt hela innehållet också till svenska på webbplatsen parasta palvelua.

Du kan jämföra serviceproducenterna på nättjänsten. Då du loggar in i systemet kan du se dina egna servicesedlar, uppgifter och servicehändelser.

Parasta palvelua strömlinjeformar och effektiviserar processerna och förbättrar tjänsternas tillgänglighet. Tjänsten ökar klienternas valfrihet och jämlikhet, eftersom användningen av olika servicesedlar och köp-tjänster sker smidigt på ett och samma ställe. För serviceproducenter erbjuder systemet en effektiv kanal via vilken de kan erbjuda service och nå klienter.

Mera information: parastapalvelua.fi