Du hittar ditt eget resultat i Min Studieinfo -tjänst. Alla sökanden får ett resultatbrev i början av juli.

De sökande hittar sina egna resultat genom att logga in på den nationella tjänsten " Min Studieinfo" (Oma opintopolku).

Alla sökande får också inom juli ett brev med information om antagning, reservplats eller avslag för de utbildningar de sökt till.

I år sökte 2 619 personer till Åbo Akademi

Ansökningstiden till kandidat- och magisterutbildningarna gick ut 6.4.2016. I år sökte 2 619 personer till Åbo Akademi, av vilka 312 direkt till magisternivån. Antalet förstahandssökande är 1 493.

Ekonomutbildningen lockade flest sökande, sammanlagt 812 personer. 477 sökte till pedagogiken (alla lärarutbildningar, allmän pedagogik och vuxenpedagogik) och av dessa sökte 256 personer till klasslärarutbildningen i Vasa. Intresset för klasslärarutbildningen i Vasa är på samma nivå som 2015. Andra utbildningar som lockade många sökande var bl.a. samhällsvetenskaperna med 347 sökande och psykologin med 229 sökande.

Söktrycket är störst till psykologin med 229 sökande till 17 platser.

Av magisterutbildningarna fick ekonomutbildningarna och diplomingenjörsutbildningen i energi- och miljöteknik mest sökande.