Åbo stads ungdomsarbetes 70-årsjubileum firas med konst på gråa väggar: staden får fem nya, stora väggmålningar, muraler, innan början av oktober. Stadsplaneringschef Timo Hintsanen hoppas att Åbo en dag ska få en stadsdel som är känd för sina väggmålningar.

Åbokonstnärerna ”Osmo”, Jukka Hakanen och ”Level 11 crew” kommer att förändra gatubilden med nya, stora väggmålningar innan början av oktober. I och med Åbo stads ungdomsarbetes 70‑årsjubileum kommer fastigheterna på Klostergatan 16, Kaskisgatan 5, Skeppsindustrigatan 26 och Lemminkäinengatan 9 att prydas av väggmålningar eller muraler.

Förutom jubileumsårets väggmålningar skapas det i mitten av september även en målning på Ursinsgatan 4 i samband med gatukonstfestivalen Upea16. Arbetet skapas av bulgariska Arsek & Erase, Jelio Dimitrov och Georgi Dimitrov.

– I början av året kartlade vi tiotals olika platser där man kunde tänka sig nya muraler. Vi har fortfarande många bra platser kvar att välja mellan, och man kan föreslå fler platser för eventuellt framtida bruk, säger direktör Tatu Moisio, som ansvarar för popup-aktiviteter och verksamhetsmiljöer vid Åbo stads ungdomstjänster.

Åbo stads ungdomstjänster koordinerar arbetet med alla väggmålningar. Målandet inleds den 29 augusti på Klostergatan, och det sista verket skapas på Lemminkäinengatan i början av oktober. Det största verket på Skeppsindustrigatan målas av alla tre konstnärer 5 –11 september.

Modiga planer önskas

Det kommer att skapas både tillfälliga väggmålningar och sådana som planerats bli permanenta.

Till exempel den stora väggmålningen som tidigare gjorts på Eskelis parkeringshalls vägg och den kommande väggmålningen på Ursinsgatan är båda sådana som i något skede kommer att gömmas av nya byggnader.

– För motsvarande väggmålningar som endast är synliga under en viss tid hoppas jag även i fortsättningen på modiga idéer och färger, påpekar stadsplaneringschef Timo Hintsanen.

– För de permanenta väggmålningarna funderar man noggrannare på hur temat och färgerna passar in i omgivningen, och där spelar delegationen för stadsbilden en viktig roll. Staden kommer ändå inte att bestämma konstverkens teman eller färger på förhand.

Ungdomsarbetets jubileumsårs väggmålningar kommer att skapas på bostadshus och permanenta strukturers väggar.

– En del av dem kommer att skapas utanför centrum, och de kunde gärna ligga ganska tätt. Jag skulle gärna se att Åbo till och med fick en egen stadsdel för väggmålningar på samma sätt som många andra städer runt om i Europa. För detta ändamål kunde man tänka sig Runosmäki, Hepokulta eller Pansio, planerar Hintsanen.

Hintsanen nämner att man i synnerhet önskar väggmålningar som lämnar en del av väggen bar, som en grov kontrast till konstverket.

Ungdomstjänsterna söker unga assistenter

Åbo ungdomstjänster söker ungdomar som är intresserade av gatukonst för att fungera som assistenter till konstnärerna som skapar väggmålningarna.

De unga assistenterna hjälper konstnärerna i deras arbete, och de får lära sig mycket om hur man skapar väggmålningar samt tekniken som används.

– Ungdomarna kan även diskutera ämnet med personer som är intresserade av väggmålningar medan arbetet framskrider på målningsplatserna, säger Tatu Moisio.

Närmare information om hur man kan anmäla sig finns på en video på Åbo stads ungdomstjänsters YouTube-konto, där man även kan se fastigheterna som kommer att prydas av väggmålningar.

Ungdomsarbetets 70-årsjubileums och Upea16-festivalens väggmålningar kommer att finansieras med avkastning från fonder för stadens förskönelse.

Man kan anmäla sig som assistent till direktör Tatu Moisio, tfn 050 554 6388 (även via Whatsapp), t.o.m. 26.8.

Fonden för stadens förskönelse

  • Donationsfond som grundades på beslut av Åbo stadsfullmäktige 24.1.1972 och 11.2.1980 genom att slå samman kommerseråd P.C. Rettigs fond, greve Creutz fond, Åbo kommunalfullmäktiges sammanträdesfond, fonden för inköp av konstverk till stadens parker, G.A. Petrelius fond för förskönelse av staden, Elis Salutskijs testamenttillgångar och Kuppis fond.
  • Av den årliga avkastningen av fonden för stadens förskönelse används en summa som fastställs av stadsstyrelsen för att försköna staden samt för naturvård.
  • Fondens avkastning används i första hand för utvecklingen av objekt som har en stor betydelse för stadsbilden samt för nya projekt som förskönar staden. Summan bestäms enligt behov.
  • På förslag av samordningsgruppen har medel tidigare använts bland annat för att förbättra parker, skaffa infoskyltar för skulpturer utomhus, skaffa konstverk samt för underhåll och för att ta bort klotter.

Under 2015 bad man Åboborna om förslag på sätt att försköna staden, och man fick in nästan 200 förslag. Flera personer önskade att de gråa väggarna skulle ges liv till exempel med gatukonstverk.