Finland fyller 100 år nästa år. Förberedelserna på nationell nivå har redan hunnit långt och för Åbos del utarbetas också mera detaljerade riktlinjer för jubileumsåret under hösten.

Länktips:

Det kommer att bli ett fint år och program skapas på många olika håll. Jubileumsårets mål är dels att öka samhörighetskänslan, dels att få finländarna att göra tillsammans. 

100-årsjubileet av Finlands självständighet är en stor satsning för staden. Under jubileumsåret finns det evenemang som arrangeras av Åbo stad, samt hundratals olika evenemang som arrangeras av olika aktörer och enskilda invånare i Åbo. Jubileumsårets koordination och kommunikation skötas i Åbo och Egentliga Finland av Kirsi Virta och Mari Puutio.

Vem som helst kan skapa program

- Vår uppgift är att locka åboborna att skapa program och stödja programprojekt. Tröskeln är låg; vem som helst kan delta på många olika sätt. Det enklaste sättet att fira Finlands jubileumsår är att bjuda en granne på kaffe med bulle och å andra sidan kan man också arrangera ett större evenemang eller ett projekt genom att ansöka om bidrag hos staden för att täcka kostnaderna. En förutsättning för att få bidrag är att ett programförslag anknyter till Finlands självständighet och att det främjar temat "att göra tillsammans", beskriver Mari. 

Man kan söka bidrag för egna programförslag på hösten och i början av 2017 och bidragsbeloppet kan vara mellan tusen till tio tusen euro. Mari och Kirsi hoppas att vi för budskapet vidare i våra närmaste kretsar så att olika aktörer ska bli intresserade av att skapa program.

Toppevenemang i Åbo sommaren 2017

Åbo stads hundraårsgåvor till åboborna och alla finländare är bl.a. två stora evenemang för allmänheten som ordnas nästa sommar: seglingstävlingen Tall Ships Races som ordnas i Aura å för femte gången och Europas största folkmusik- och folkdansfestival Europeade. I Europeade deltar tusentals folkmusik- och folkdansuppträdare från drygt tjugo länder.

Även stadens sektorer har tagit med olika aktiviteter för jubileumsåret i nästa års verksamhetsplaner. Idrott och kultur och att främja åbobornas välfärd i allmänhet är starkt framme under jubileumsåret. Det finns också planer på att försköna staden med jubileumsårets blomsterrabatter och belysning på Biblioteksbron. Och om det går som det ska åker vi med terrasshiss till Kakolabacken nästa år.

Nyckelord: