Välkommen på en avgiftsfri resa till både bekanta och överraskande litterära världar!

Den stämningsfulla rotundan i gamla huvudbiblioteksbyggnaden är platsen för högläsningsstunder

kl. 16.30 - ca 17 varje tisdag under perioden 6.9 – 6.12.

Vem vet vad som bjuds på – noveller, romaner, lyrik, gammalt, nytt…

Kom på egen hand eller med bekanta!

 

Närmare info: kulturkoordinator Anna Edgren, anna.edgren@turku.fi eller 040 1804515, www.turku.fi/sv/bibliotek

Arrangör: Åbo huvudbibliotek i samarbete med lokala högläsningsvolontärer

Stadsdel/Område: