De nya anteckningarna ges för aktivt deltagande, exemplariskt arbete, positiv aktivitet och för att vara en god kamrat.

I Wilma-systemet som används i Åbo stads grundläggande utbildning finns nu fem olika positiva lektionsanteckningar. Tidigare fanns det endast en anteckning som kallades för ”positiv feedback”.

Positiva anteckningar:

  • aktivt deltagande
  • exemplariskt arbete
  • positiv aktivitet
  • är god kamrat
  • övrig positiv feedback

I den nya läroplanen betonas gemensamt arbete och att eleverna och vårdnadshavarna deltar i utvecklandet av skolans verksamhet.

Nyckelord: