Meyer Turku och världens största kryssningsoperatör Carnival Corporation & plc har undertecknat ett föravtal om byggandet av två kryssningsfartyg med en bruttodräktighet på 180 000 ton. Fartygen byggs åt Carnival Cruise Lines och de ska levereras 2020 och 2022.

I avtalet ingår ytterligare ett fartyg med en bruttodräktighet på 180 000 ton som Carnival Corporation & plc beställer åt P&O Cruises av Meyer Werft i Tyskland för 2020. Alla tre fartyg är LNG-drivna och representerar den nya generationens fartygsplanering, den s.k. ”gröna kryssningsfilosofin” som planerats tillsammans med Carnival Corporation.

– Vi är stolta över att lansera LNG-drivna fartyg på kryssningsmarknaden. Vi och våra samarbetspartner arbetar med nya genombrott inom skeppsbyggnaden så att vi kan låta bygga de effektivaste och miljövänligaste fartygen genom tiderna, säger VD:n för Carnival Corporation & plc Arnold Donald.

– Vi är glada över att vi åter kan samarbeta med både Carnival Cruises och P&O Cruises. För Meyer Turku innebär beställningen en stabil framtid, säger VD:n för Meyer Turku Jan Meyer.

Åbos stadsdirektör Aleksi Randell är glad över hur man nu på ett fint sätt skapar tillväxt och sysselsättning i Åbo.

– Intresset för den finländska marinindustrin på det internationella planet ökar kraftigt. De två stora fartygsbeställningar som offentliggjordes av Meyer Turku idag och många andra affärer visar att aktörerna vill verka i och från Finland. Åbo stad gratulerar varvet och hela havsklustret till de två nya fartygsbeställningarna, säger Randell.

Läs mer:

 

Nyckelord: