FinRA överräcker ABC-tuppen till den romske skolassistenten Leonard Stenroos. Han har i tjugo år arbetat i Samppalinnaskolan i Åbo. Han har med framgång stött romska elever i deras skolgång och är en uppskattad minoritetsrepresentant.

Leonard Stenroos mottar priset på den internationella läskunnighetsdagen den 8 september kl. 12.30 då Åbo stads skolväsen ordnar en multikulturell eftermiddag på Migrationsinstitutet, Eriksgatan 34, Åbo.

ABC-tuppen har delats ut sedan 1981. Bland tidigare pristagare finns författaren Märta Tikkanen, professor Pekka Niemi, bibliotekarierna Elspeth Randelin och Agneta Möller Salmela.

UNESCO är initiativtagare till den internationella läskunnighetsdagen. International Literacy Association har under årtionden samarbetat med UNESCO kring dagen som firas den 8 september. Syftet med dagen är att påminna om läskunnighetens betydelse i det dagliga livet.

FinRA, Finnish Reading Association, verkar för att främja den språkliga kommunikationen. FinRA strävar till att utveckla medlemmarnas yrkesskicklighet och till att vara en förenande länk mellan människor vilka är intresserade av individens språkliga utveckling. Till föreningen hör speciallärare, klass- och ämneslärare och forskare som är intresserade av föreningens syften.