Åbo är den första kommunen i Finland som öppnar källkoden till sin webbtjänst så att den kan användas gemensamt med ursprunglig licens. Programutvecklarna överlåter i sin tur utfallet av sitt eget utvecklingsarbete med licensen för öppen källkod. Öppnandet av källkoden har väckt intresse också i andra kommuner. Avsikten är att källkoden öppnas före årsskiftet.

Genom att öppet dela med sig av utfallet av sitt utvecklingsarbete kan kommunerna nå de mål som uppställts för digital utveckling på ett kostnadseffektivt och enhetligt sätt. Webbtjänsten Turku.fi använder flera moduler som är skapade av Drupalgemenskapen. Därför är det naturligt att alla ska få använda sig av arbetet.

- Webbplatsen som vi lanserade i fjol gjordes med hjälp av en unik modell med flera leverantörer. Den bygger på Drupalsystemet som grundar sig på öppen källkod och erbjuder ett programalternativ utan licensavgifter och behov att binda sig till en enda leverantör. Genom smidig utveckling tillsammans med kunderna kan funktionerna byggas på ett sätt som bäst möter användarnas behov, berättar direktör Tuomas Heikkinen.

- En central del av utvecklingen av stadens tjänsteproduktion och den flerkanaliga kundtjänsten är kundens rätt och möjlighet att agera självständigt och digitalt oberoende av tid och plats. I enlighet med Åbo stads strategi är tjänsterna kundinriktade och digitalt tillgängliga i stor utsträckning, fortsätter Heikkinen.

Digitala tjänster ett strategiskt val

I klientstrategin för den offentliga förvaltningen 2014 står det att digitala servicekanaler ska vara det attraktivaste alternativet för kunden. Dessutom ska myndigheterna stödja klienternas förmåga att övergå till digitala tjänster i de tjänster och fall där det är möjligt.

Alla stora kommuner har samma mål: att tillhandahålla digitala tjänster i webbtjänsten och att förmedla information på ett enhetligt sätt. Enligt den s.k. KaPA-lagen ska kommunerna ansluta sig till de digitala tjänsternas infrastruktur som tagits fram inom ramen för en nationell servicearkitektur (KaPA).

Esbo och Åbo utvecklar en integrationsplattform tillsammans

Esbo och Åbo medverkar i projektet Kuningas som finansieras av delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JUHTA. Projektet går ut på att skapa en gemensam förvaltningsmodell för en integrationsplattform i de största städerna. Avsikten är att dela utfallet av projektet också till andra.

- Esbo och Åbo utvecklade tillsammans en datamodell för kärnuppgiftsregistren och en integrationsplattform för förmedling av uppgifter mellan systemen som är öppen för alla. Tack vare integrationsplattformen finns uppgifter om kommunernas tjänster i fortsättningen tillgängliga på en och samma plats, berättar Heikkinen.

- Öppnandet av den gemensamma integrationsplattformen samt webbtjänsten Turku.fi och evenemangskalendern är exempel på ett sådant samarbete som kommunsektorn behöver mera av. Åbo och Esbo gör ett exemplariskt och viktigt arbete som särskilt gynnar små och medelstora kommuner med mindre resurser för utveckling jämfört med de större kommunerna, konstaterar Tommi Karttaavi från Kommunförbundet som leder Kunta-KaPa-kontoret.

Projektet för utveckling av digitala tjänster (2016–2017) fortsätter på samma öppna linje som går ut på att utnyttja öppna gränssnitt och förmedling av information. Syftet är att arbetet effektiveras också internt och att aktuell information finns lättare tillgänglig till stöd för ledningen.

Att öppna källkoden till webbtjänsten i höst är det första steget. I Finland kommer det att skapas en hel del nya digitala tjänster under de närmaste åren och Åbo vill aktivt delta i utvecklingen.

Mer information: