Åbos museer lockade många besökare sommaren 2016. Speciellt Åbo slott och Kurala Bybacke var mer populära än tidigare. Sommarens huvudevenemang Musikpicknick i Äventyrsparken lockade 10 000 besökare till Kuppis. Medan Samppalinna simstadion renoverades fick Kuppis utebad rekordmånga besökare.

Åbo slott och Kurala mest välbesökta av museerna

Åbo museicentrals museer hade cirka 165 000 besökare under sommaren 2016. Antalet besökare ökade med nästan 17 000 personer jämfört med sommaren 2015. Åbo slott lockade 5 000 fler besökare och Kurala Bybacke hade mer än 10 000 fler kunder än året innan.

Under Åbodagen den 18 september besöktes museerna och gallerierna av nästan 9 000 personer.

Äventyrsparken fortsatt populär

Äventyrsparken hade totalt 92 000 besökare under sommaren. Mest ökade besökarsiffrorna för det avgiftsfria Upplevelsecentret och Äventyrsparkens teater. Sommarens huvudevenemang Musikpicknick var lika populärt som tidigare och lockade 10 000 besökare trots det regniga vädret.

Nytt besökarrekord för Kuppis utebad

Sommarens besökarsiffror för Åbo stads badanläggningar påverkades avsevärt av att Samppalinna simstadion var stängd. Samppalinna lockar normalt cirka 120 000 vänner av vattenmotion varje sommar.

Simhallarna i Impivaara och Petrelius hade öppet cirka två veckor längre än normalt före sommarpausen, och Kuppis utebads öppettider förlängdes med cirka 15 procent.

 

Kuppis utebad slog besökarrekord. Mer än 70 000 badentusiaster besökte Kuppis under sommaren. Under för- och sensommaren hade också simhallarna cirka 20 000 fler kunder än under tidigare år.

Besökarsiffrorna för Kuppis kunde ha varit ännu högre, men sommaren bjöd inte på några långa varma perioder och flera kallare eller regnigare dagar förekom också varje månad medan utebadet hade öppet.

Sommaren var ändå en succé. De förlängda öppettiderna och vattengymnastikgrupperna vid Kuppis utebad fick mycket beröm.