I september uppmuntras Åboborna till ett aktivt vardagsliv genom kampanjen Hela Åbo motionerar. Under kampanjen samlar vi in Åbobornas motionsprestationer och vårt gemensamma mål är samla ihop så många kilometer att de motsvarar en resa ända upp till månen. Hittills har 60 000 kilometer sparats i räknaren.

Berätta om din motionsidé genom att dela en bild eller en video

Under den sista kampanjveckan stöttar vi varandra och delar med oss av motionsupplevelser till glädje och nytta för alla.

På Instagram och Twitter deltar alla bilder och videor med hashtaggen #kokoturkuliikkuu i utlottningen av fem aktivitetsarmband.

Åboborna har fortfarande två veckor på sig att anteckna sina motionskilometer och uppnå målet att resa ända upp till månen, dvs. 384 000 kilometer.

- Åboborna har varit ganska aktiva i början av kampanjen och jag litar på att målet kan uppnås. Nu är det bara att ingjuta mod i sig själv och komma ihåg att anteckna kilometrarna. Jag har ännu inte antecknat mina kilometer, men mitt mål att promenera till Helsingfors och tillbaka är på god väg att uppfyllas, säger direktör för fritidssektorn Minna Sartes.

Du kan samla in dina prestationer bl.a. genom att promenera, spela, cykla eller arbeta i trädgården. Motionskilometer eller motionstid antecknas i ett resultatkort eller i en räknare som finns på webbplatsen för turku.fi/turkutekeehyvaa. Resultatkorten kan hämtas bl.a. på Åboservicen (Puolalagatan 5), på biblioteken, i Impivaara simhall eller i Fölis servicekontor. Resultatkortet ska postas eller prestationerna ska antecknas i räknaren senast den 3 oktober.

Bland alla deltagare lottas ut fina priser

Staden vill uppmuntra Åboborna till att motionera i vardagen och därför lottas det ut flera priser som uppmuntrar till ett aktivt liv. Huvudpriset är ett hundra euros presentkort för en motionsplats eller motionsredskap. Andra priser är Fölis presentkort, museicentralens årskort, aktivitetsarmband samt motionsbiljetter och -armband till simhallar och gym.

Vill du ha tips för att öka din motion?

Man kan öka vardagsmotionen genom små idéer. Om du inte kommer på hur du skulle öka din motion kan du få hjälp på stadens webbplats. Där publiceras tips för att öka motionen varje vecka under kampanjen.  Det gäller att modigt pröva på olika motionsformer och välja den som passar dig bäst. Länkarna till Åbo stads motionsutbud har sammanställts på webbplatsen turku.fi/turkutekeehyvaa