Äldrerådet i Åbo stad arrangerar ett evenemang för seniorer Aktiviteter för pensionärer på Hansatorget i Hansa köpcenter den 5.10.2016 kl. 13.00-15.30.

Program

Kl. 13.00-13.15
Evenemangets öppningstal, Äldrerådets ordförande Ulla–Maija Vierimaa

Presentation av medlemmarna i Äldrerådet

Kl. 13.15-13.45,
Aktiv och energisk pensionsålder, Skådespelare Pirkko Mannola

Kl. 13.45-14.00
Verksamhet inom social- och hälsovårdssektorns organisationer: Pyssel eller samarbete via kompanjonskap, Verksamhetsledare Katja Suominen, Åbo Stadsmission rf

Samarbete mellan kommuner och organisationer – ett verkligt kompanjonskap till nytta för kommuninvånarna, Öppenvårdschef Anne Vuorinen, välfärdssektorn

Handarbeten överräcks till Operaatio Ruokakassi ry, Liikkuva resurssikeskus -projektet (RAY Penningautomatföreningen), Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry

Kl. 14.00-14.10
Munpalvelut.fi – elektroniskt servicetorg, Utvecklingschef Päivi Penkkala, välfärdssektorn

Kl. 14.10-14.25
Aarnen talli uppträder

Kl. 14.25-14.40
Ljus i höstmörkret för vuxna – hur? Specialläkare i allmänmedicin och geriatri Mika Mulari, Trinitas lääkäriasema

Kl. 14.40-14.50
Presentation av Servicetorget Poiju, Förman för servicehandledningen Antero Lehtonen, välfärdssektorn

Kl. 14.50-14.55
Pausgymnastik, Anna Mäkirinta, ansvarig för idrottstjänster, fritidssektorn

Kl. 14.55-15.00
Bibliotekets läsombud glädjer seniorer, Kulturkoordinator Olli Hirvonen, fritidssektorn

Kl. 15.00-15.15
Åbo Krigsveteransångare

Kl. 15.15-15.30
Evenemangets slutord, Äldrerådets viceordförande Marjatta Sinervo

Dessutom deltar:

Turun kansalliset seniorit: blodtrycksmätning, Åbonejdens Alzheimerförening: infopunkt om minnet, Lounais-Suomen Diabetes ry: infopunkt om diabetes, presentation av service och projekt inom Åbo stads välfärdssektor, kyrkoherde Jouni Lehikoinen från Mikaelin seurakunta är anträffbar. Information om frivilligarbete. Lokala pensionärsföreningar presenterar sin verksamhet

Kaffeservering: Turun Marttayhdistys

Konferenciärer är Äldrerådets ordförande Ulla-Maija Vierimaa och ansvariga regionplaneraren Marjut Aalto från Åbonejdens Alzheimerförenin

Välkomna
Äldrerådet i Åbo stad

 

 

Nyckelord: