De första läsvolontärerna började besöka service- och äldreboenden i Åbo förra våren. Infotillfällen om verksamheten ordnas 3.10. och 12.10 kl. 17 på huvudbiblioteket.

Biblioteket ordnar informationstillfällen till alla intresserade. De följande tillfällena är 3.10 och 12.10 kl. 17 i huvudbiblioteket. Anmälningar tas emot av informatiker i seniorarbete Katarina Kapiainen, katarina.kapiainen@turku.fi eller 050 594 7235.

Under det gångna året startade en ny form av verksamhet som kombinerar fritidsaktivitet och hjälpvilja: läsvolontärerna. Verksamheten har satts igång av Åbo stadsbibliotek och den har väckt entusiastiska reaktioner: de första läsvolontärerna besökte service- och äldreboende förra våren.

 

Idéen kom till för att möta ett äkta behov. Det finns många äldre personer som inte själv klarar av att öppna en bok, eller att läsa den. Regelbundna besök av läsvolontärer ger glädje och välmående till seniorers vardag. Tjänsten har tagits emot med entusiasm, både av kunderna men även av personal och anhöriga. Även läsvolontärerna själva har kommit med entusiastisk respons. Man blir själv glad av att ge glädje.

Biblioteket ordnar informationstillfällen till alla intresserade. De följande tillfällena är 3.10 och 12.10 kl. 17 i huvudbiblioteket. Anmälningar tas emot av informatiker i seniorarbete Katarina Kapiainen, katarina.kapiainen@turku.fi eller 050 594 7235.

 

Bild: Kati Leskinen