Förberedelserna inför nästa sommars toppevenemang, Tall Ships Races pågår för fullt. Värdhamnarna i Finland, Kotka och Åbo förbereder sig för segelfartygens ankomst i juli 2017 och det kommer att bli ett av de mest anslående evenemangen under Finlands 100-årsjubileum.

The Tall Ships Races 2017

  • I Åbo 20.–23.7.
  • Ytterligare information i Facebook

Tall Ships Races 2017 har väckt ett brett intresse runt om i Europa och antalet fartyg som hittills anmält sig för tävlingen är fler än förut. Till Åbo har anmält sig 44 fartyg av vilka åtta är stora fartyg med än längd på över 40 meter i A-klass. Antalet fartyg som anländer till Kotka är för tillfället 35.

De fartyg som hittills anmält sig för tävlingen kommer från England, Belgien, Sverige, Danmark, Norge, Estland, Ryssland och Polen. Det största fartyget som anmält sin ankomst till Åbo är det 97 meter långa fartyget Statsraad Lehmkuhl som kommer från Åbos vänort Bergen. För Kotkas del är det största fartyget det 64 meter långa norska Sorlandet som är världens äldsta fortfarande i trafik varande fullriggare. Sorlandet har byggts 1927. Äldst av de deltagande fartygen är den 15 meter långa engelska gaffelkuttern Leila som byggts 1892.

Det finns fortfarande gott om tid kvar att anmäla sig till Tall Ships Races nästa sommar så att det slutliga antalet fartyg kommer att stiga avsevärt.

Samarbete ökar evenemangets vikt och dragningskraft  

Åbo står värd för Tall Ships Races redan för femte gången. Detta innebär att Åbo har haft flest värdskap för fartygsevenemanget bland Östersjöområdets städer. Det är nu tredje gången fartygen besöker Kotka. De stora segelfartygen har varje gång lockat hundratusentals besökare till värdstäderna från olika håll i Finland och Europa.

Eftersom The Tall Ships Races år 2017 undantagsvis besöker två finländska hamnar samtidigt, Kotka och Åbo, når evenemanget en ännu större publik tack vare samarbetet städerna emellan. Samtidigt har publiken möjlighet att uppleva den stämning som segelfartygen för med sig i två traditionsrika hamnstäder. 

Segelfartyg är ambassadörer för renare färdsätt

Seglingsrutten förenar Tall Ships Races-städerna till en kedja runt Östersjön och evenemangen når totalt miljontals besökare i värdstäderna. Det oroande tillståndet för Östersjön berör alla länder i Östersjöområdet och därför påminner de stora segelfartygen med bara sin existens om renare färdsätt. Åbo och Kotka är aktiva aktörer i skyddet av Östersjön och därför lyfts temat starkt fram i samband med The Tall Ships Races-evenemang.

Evenemanget år 2017 startar i början av juli i Halmstad i Sverige varifrån segelfartygen seglar till Kotka. Därifrån seglar fartygen vidare till Åbo varifrån seglatsen fortsätter till Klaipeda i Litauen. Tävlingens sista sträcka går till destinationshamnen Szczecin i Polen i början av augusti. Seglingssträckan mellan Kotka och Åbo utgör en Cruise-in-Company-sträcka där man inte tävlar.

The Tall Ships Races 2017

Halmstad (Sverige), 30.6.–3.7.

  • Tävlingssträcka 1

Kotka, 13.–16.7.

  • Cruise-in-Company-sträcka (ej tävling)

Åbo, 20.–23.7.

  • Tävlingssträcka 2

Klaipeda (Liettua), 29.7.–1.8.

  • Tävlingssträcka 3

Szczecin (Polen), 5.–8.8.