Till helheten hör webbsidor, sidor på Facebook och Twitter samt en egen YouTube -kanal, där man kommunicerar via videor.

Vård- och landskapsreformen påverkar Egentliga Finland mycket och reformen kommer att förändra kommuninvånarnas service markant. Kommunikationen är väsentlig för den största reformen av den offentliga förvaltningen i Finlands historia – både invånarna och personalen bör få veta vad som pågår.

Kommunikationskanalerna för Egentliga Finlands vård- och landskapsreform publiceras i dag 25.10. med huvudbudskapet Kimpassa – Allihopa. Till helheten hör webbsidor, sidor på Facebook och Twitter samt en egen YouTube -kanal, där man kommunicerar via videor. I den första videobloggen diskuterar Egentliga Finlands förändringsdirektörer Laura Leppänen och Antti Parpo.

- Vi vill berätta för Egentliga Finlands invånare om reformen ur vår regions synvinkel, förståeligt och i rätt tid. Till förändringskommunikation hör växelverkan och att man berättar öppet också om halvfärdiga teman och beredning, säger kommunikationsansvariga Jessica Ålgars-Åkerholm vid Egentliga Finlands förbund.

Kimpassa - Allihopa betonar samarbete, tvåspråkighet och människonära berättande. Det visuella uttrycket har planerats av Egentliga Finlands förbunds grafiska planerare Antti Vaalikivi.

Tvåspråkiga, marint fräscha sidor

De tvåspråkiga webbsidorna kimpassa-allihopa.fi är marint fräscha. För webbsidor och sociala medier produceras nyheter om olika ämnen. Nyheter producerar kommunernas och kommunsamfundens vårdkommunikatörer och kommunikationsansvariga vid Egentliga Finlands förbund, NTM-centralen, Regionförvaltningsverket, TE-byrån och Räddningsverket. På webbsidorna hittar man aktuella händelser på en tidsaxel och reformarbetsgruppernas material. I planerna finns även att möta personer ansikte mot ansikte på evenemang såsom mässor.

I Egentliga Finland berör vård- och landskapsreformen ca 22 000 anställda. Merparten av dem arbetar inom vårdsektorn.

- Den interna kommunikationen är viktig för att personalen ska veta vad som är på gång, påpekar Arto Salo från Åbo stads välfärdskommunikation. Salo påminner att personalen är viktig både för reformens beredning och förverkligande.

Kimpassa - Allihopa kommunikationskanalerna: