Åbo stads bildningssektor värd för internordiskt lärarutbyte 13–16.11 och skolchefsmöte 15–17.11. Huvudtemat för veckan är den nya nationella läroplanen i Finland.

I arrangemangen deltar 36 lärare och 21 personer som arbetar inom skolförvaltningen i Åbos nordiska vänorter Göteborg, Bergen och Århus samt några lärare från danska skolor i tyska Flensburg.

Huvudtemat för veckan är den nya nationella läroplanen i Finland. Som värdar under veckan fungerar 20 lärare från Åbo, som representerar småbarnsfostran, den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning. De nordiska lärarna kommer att besöka olika skolor och daghem i Åbo under måndagen och tisdagen. Under onsdagen ordnas ett seminarium för både lärare och skolchefer.

Det internordiska lärarutbytet och skolchefsmötet ordnades senast i Åbo år 2009. I den nordiska vänortsverksamheten ingår även årliga lägerskolor för elever i årskurs 9 och en årlig ungdomskonferens för studerande på andra stadiet.