För att hedra reformationens 500-års jubileum har alla Åbo stads dagvårdsenheter och läroanstalter utmanats till att fundera ut hur världen kunde göras bättre. Dagens teser offentliggjordes måndagen den 31 oktober 2016, då de fästes på skolornas och daghemmens ytterdörrar runt om i Åbo.

"Att alla skulle få vara glada"

"Alla skulle ha roligt och spela t.ex spel tillsammans"

"Alla skulle ha rätt till en bok"

För att hedra reformationens 500-års jubileum har alla Åbo stads dagvårdsenheter och läroanstalter utmanats till att fundera ut hur världen kunde göras bättre. Det har varit fritt att formulera och rubricera dagens teser. Det var viktigt att begrunda vad man borde ändra i världen och vilka missförhållanden som kräver ingripande. Dagens teser offentliggjordes måndagen den 31 oktober 2016, då de fästes på skolornas och daghemmens ytterdörrar runt om i Åbo.

Teserna som barnen och ungdomarna skrivit fästes också på Åbo slottskyrkas dörr den 31 oktober

Skolornas egna Marttir - Martti Räsänen från Luostarivuoren koulu och Martti Myllynen från gymnasiet vid Turun Suomalainen Yhteiskoulu fäste teserna på Åbo slottskyrkas dörr. Teserna överräcks också till ärkebiskop Kari Mäkinen torsdagen den 3 november 2016.

Vid evenemanget berättade sektordirektör Timo Jalonen om hur bildningssektorn deltar i reformationens jubileumsår och hur det anknyter till jubileumsåret för Finlands hundraåriga självständighet. Uppkomsten och utvecklingen av den finländska utbildningen bidrog till att skapa en stark grund för Finlands självständighet för 100 år sedan. Efter reformationen stärkte också nationalspråkens nya ställning och folkutbildningens utbredning landets självständighet.

Måndagen den 31 oktober 2016 har det gått 499 år sedan Martin Luthers berömda teser spikades på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Mot sin vilja ändrade Luther världen mera än det var meningen. Detta inledde reformationen, som i sin betydelse har jämförts med den tidens upptäcktsresor eller renässansen.