Uppgifterna i Åboregionens evenemangskalender kan i framtiden utnyttjas genom ett öppet gränssnitt, Linked events. Gränssnittet erbjuder evenemangsuppgifter som var och en kan använda och bygga vidare på.

6Aika

Gränssnittet Linked events har öppnats inom ramen för 6aika-strategin, en gemensam satsning som de sex största städerna i Finland (Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Uleåborg och Åbo) har gjort mot öppnare och smartare tjänster. Syftet med strategin är att skapa ny kompetens, ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser i Finland.

Uppgifterna uppdateras en gång i timmen och formatet är enhetligt med gränssnittet som Helsingfors använder. Förutom Åbo och Helsingfors kommer Linked events att tas i bruk också i andra städer.

– Kalenderuppgifterna matas in endast en gång, varefter de fritt kan användas via olika mobilapplikationer och webbtjänster. Fördelen med att använda ett öppet gränssnitt är att evenemangsuppgifterna alltid är enhetliga. Den som besöker ett evenemang får information om evenemanget via en mobilapp, oberoende av vem som ordnar evenemanget och var. Arrangören får i sin tur bättre synlighet för sitt evenemang, berättar Tarja Vuorinen, projektchef för delprojektet för öppna data i Åbo inom projektet 6Aika.

Det öppna gränssnittet utvecklas hela tiden, till exempel när det gäller bilder och ämnesord håller man ännu på att precisera uppgifterna. Nu kan sökningar göras i gränssnittet enligt datum, läge och fritext.

– 6Aika-städerna hoppas att Linked events blir en standard som i stor utsträckning kan utnyttjas för evenemangsuppgifterna.

Allt bättre synlighet för evenemangen

Med hjälp av ett öppet gränssnitt strävar Åbo å ena sidan efter bättre synlighet för evenemangen, å andra sidan efter mer enhetliga evenemangsuppgifter. Med tiden förbättras uppgifternas kvalitet och mängden informationskällor.

– Åbo uppmanar alla organisationer som utnyttjar evenemangsuppgifter att aktivt använda sitt gränssnitt så att alla evenemang i hela Egentliga Finland blir tillgängliga i fortsättningen. Alla evenemangsuppgifter som har matats in i evenemangskalendern kan utnyttjas via gränssnittet.