Medborgarrummet är ett pop up -utrymme, som öppnas i Åbo centrum på våren 2017.Verksamheten är en del av Finland 100 jubileumsårets program och den är organiserad av Åbo museicentral under temat "Tillsammans".

Hurudant är ditt medborgarrum? Är det en workshop för idéer, ett utställningsutrymme, ett utrymme för evenemang eller ett rum för växelverkan; ett vardags- och vistelserum i stadskärnan. Kom med och förverkliga Medborgarrummets program!

Föreslå ett evenemang till Medborgarrummet

Programmet skall innehållsmässigt anknyta till Finlands jubileumsår och dess teman historia, kulturarv, museiverksamhet eller vårt lands framtidsutsikter. Det kan till exempel vara en presentation av organisationens verksamhet, en boklansering, en föreläsning, ett diskussionstillfälle, en workshop eller något annat kreativt; fantasin har inga gränser. Programmet skall vara öppet för alla och gratis.

Medborgarrummets läge offentliggörs i slutet av 2016. Rummet kommer att vara öppet från februari till maj 2017. Programmet förverkligas i samarbete med de valda aktörerna, organisationerna och museicentralen. Rummet är gratis för alla samarbetspartner.

Ansökningstiden går ut 28.11.

Ansökningarna bör lämnas in senast måndagen den 28.11.2016 klockan 15:00. Ansökningen skall innehålla evenemangets rubrik och en kort beskrivning, önskad tidpunkt, kort beskrivning av organisatören och möjligen en internetlänk samt den ansvariga personens kontaktuppgifter. Ansökningarna skickas per epost till pia.hovi-assad@turku.fi 

Ytterligare information från växelverkansplanerare Pia Hovi-Assad, pia.hovi-assad@turku.fi, tel. 040 638 6924.

Obs! Samfund och organisationer från Åbo har möjlighet att anhålla om stöd från Åbo stads Finland 100 -fond till projekt som förverkligas i Åbo under jubileumsåret.