Förberedelserna för Finlands 100-årsjubileum och reformationens märkesår syns i undervisningen redan under slutet av året 2016. Festligheterna inleds av publicerandet av barnens och ungdomarnas teser 31.10 samt Katedralskolans 740-årsjubileum 18.11.

Barnens och ungdomarnas nya teser har publicerats

Den 31 oktober 2017 har det gått 500 år sedan Martin Luther publicerade sina kända teser i Wittenberg i Tyskland. Teserna satte igång ett händelseförlopp som på många sätt formade det kyrkliga livet och samhället, språket och kulturen. Detta händelseförlopp kallas reformationen. Åbo har en särskild roll under märkesåret - reformationens idéer anlände först till Åbo och spreds sedan vidare till resten av landet. Uppkomsten och utvecklingen av den finländska utbildningen bidrog till att skapa en stark grund för Finlands självständighet för 100 år sedan. Efter reformationen stärkte också nationalspråkens nya ställning och folkutbildningens utbredning landets självständighet.

För att hedra reformationens 500-års jubileum har alla Åbo stads dagvårdsenheter och läroanstalter utmanats till att fundera ut hur världen kunde göras bättre. Det har varit fritt att formulera och rubricera dagens teser. Det var viktigt att begrunda vad man borde ändra i världen och vilka missförhållanden som kräver ingripande. Dagens teser offentliggjordes måndagen den 31 oktober 2016, då de fästes på skolornas och daghemmens ytterdörrar runtom i Åbo. Teserna fästes också på Åbo slottskyrkas dörr. Teserna överräcktes också till ärkebiskop Kari Mäkinen torsdagen den 3 november 2016.

Katedralskolans 740-årsjubileum är också den finländska utbildningens 740-årsjubileum

Katedralskolan i Åbo anses ha grundats 1276 och är Finlands äldsta läroanstalt. I år firas skolans och hela den finländska utbildningens 740 år av verksamhet.

Katedralskolan i Åbo och den finländska utbildningen firar 740 år fredagen den 18 november med gudstjänst i Åbo domkyrka och festligheter i Åbo konserthus. Samtidigt publiceras en historik om Katedralskolan som skrivits av skolans tidigare rektor Bertel Wahlström. Festdeltagarna har samtidigt möjlighet att bekanta sig med den renoverade skolbyggnaden.

Det 100-åriga Finland firas på skolelevernas självständighetsfest på Åbo slott

På den traditionella slottsbalen som ordnas för skolelever i Åbo är temat i år reformationen. Det självständiga Finland firas med pompa och ståt i alla daghem och läroanstalter.

Firandet av reformationens jubileumsår och det 100-åriga Finland fortsätter nästa år med olika evenemang som ordnas av bildningssektorn. Uppmärksamheten riktas till Agricolas temavecka 3–7.4.2017 då festteman i undervisningen i modersmål, historia, religion och musik lyfts fram. Idéer för firandet av jubileumsåret utvecklas som bäst på alla utbildningsstadier från småbarnsfostran till vuxenutbildning.

Ytterligare information:

Finland 100 i Åbo och Egentliga Finland