Katedralskolan i Åbo och den finländska utbildningen firar 740 år 18.11.2016 i Åbo domkyrka och festligheter i Åbo konserthus. Katedralskolan i Åbo anses ha grundats 1276 och är Finlands äldsta skola. Festdeltagarna har samtidigt möjlighet att bekanta sig med den renoverade skolbyggnaden. Skolarbetet börjar i lokalerna i början av januari.

Katedralskolan i Åbo och den finländska utbildningen firar 740 år fredagen den 18 november med gudstjänst i Åbo domkyrka och festligheter i Åbo konserthus. Samtidigt publiceras en historik om Katedralskolan som skrivits av skolans tidigare rektor Bertel Wahlström. Festdeltagarna har samtidigt möjlighet att bekanta sig med den renoverade skolbyggnaden.

Den drygt ett år långa grundläggande renoveringen av Katedralskolan blev klar enligt tidtabellen i mitten av oktober. I samband med den grundläggande renoveringen förnyades hustekniken och ytorna inne i huset, renoverades fasaden och fönstren och restaurerades gården. Byggnadens museala värde och ursprungliga färgskala togs i beaktande vid renoveringen. Åbo museicentral medverkade aktivt i projektet.

 – De ursprungliga färgerna undersöktes noggrant och vi strävade efter att använda precis samma färgnyanser. De vita nyanserna som härstammade från en grundläggande renovering på 1970-talet byttes ut mot en färggrannare nyans med pietet för byggnadens historiska karaktär, berättar byggherreingenjör Jouni Anttila vid Åbo stads Fastighetsaffärsverk.

– Det handlar trots allt inte om en ”museiskola”, utan inuti är byggnaden en modern inlärningsmiljö där dagens krav har tagits i beaktande, säger Anttila.

Förutom gymnasiet finns lokaler tillgängliga för hälsovården, köket, Folkhälsan och Arbis. Skolarbetet börjar i lokalerna i början av januari.

”Att få börja jobba i en så här fin miljö kommer att vara mycket inspirerande”

Katedralskolans rektor Marianne Pärnänen har redan fått bekanta sig med de nya lokalerna och tycker att den grundläggande renoveringen till och med överträffar förväntningarna.

 – Det blev mycket finare än jag kunde föreställa mig. Själva byggnaden har genomgått en grundläggande renovering, så det betyder att all teknik är förnyad och all elektronik m.m. är hypermodern. Vi kommer också att få välutrustade lokaler för fysik, kemi, biologi/geografi och bildkonst, vilket man inte kan påstå ha funnits tidigare i Katedralskolan. Att få börja jobba i en så här fin miljö kommer att vara mycket inspirerande!

Pärnänen är glad över att tiden i reservlokalerna lider mot sitt slut. Reservlokalerna har varit ganska trånga och man har varit tvungen att sprida verksamheten.

 – Det känns mycket bra att få flytta in i nyrenoverade lokaler, där vi delvis har kunnat beakta den nya läroplanens krav på mera kollaborativt arbete, mera experiment i naturvetenskapliga ämnen osv. Tidpunkten för renoveringen har varit optimal just med tanke på att vi åtminstone fått försöka påverka utformandet av lärmiljöerna utgående från pågående trender och riktlinjerna i läroplanen.

Verkligen värt att vänta på

Det handlar om en anrik byggnad som får ett rejält lyft i och med renoveringen.

 – Invändigt har arkitekten Ari Paukio lyckats ”modernisera” lokalerna utan att för den delen förstöra något. Samtidigt har han på andra ställen i byggnaden lyft fram vissa detaljer från forna tider som gör att vi dagligen kommer att påminnas om att vi verkar i en anrik byggnad och en historiskt värdefull miljö. Arkitekten har också använt sig av ek i inredningen, vilket i sig ger en viss värdighet, samt lyft fram små detaljer lite här och där som kommer att göra vardagen mycket mera intressant.

Dessutom har festsalen återfått sin forna glans. Det var verkligen värt att vänta på att renoveringen blir klar.

Arkeologiska grävningar som gjordes i samband med den grundläggande renoveringen av Katedralskolan slutfördes i mitten av augusti. Läs mer om grävningarna på finska i museicentralens blogg: http://kulperi.blogspot.fi/2015/09/katedraalikoulun-arkeologiset.html