I Cygnaeus skola i Åbo utses lucia genom lottdragning. Här betonar man att hela följet med stjärngossar, tomtar och tärnor behövs för att skapa luciastämningen. Stämningar från julen 2016.

– Det blir ingen lucia utan alla tärnor, tomtar och stjärngossar. Det är alla tillsammans som gör lucia så fint. Alla behövs för lucia, betonar klassläraren Eivor Hellström för tvåorna i Cygnaeus skola i Åbo.

Lotten avgör i skolan

På luciadagens morgon samlas hela skolan i aulan för att se lucia med tända ljus skrida in och med sitt närmare fyrtio personer stora följe uppträda med både sånger och dikter. Det är många texter och sånger att lära sig till den trettonde december.

Barnen har fått önska vad de vill vara och bland dem som har önskat att få vara lucia drar man lott.

– Det kräver mod också att vara lucia. Det är inte alls så att alla vill vara lucia, även om man kanske tror det, säger klassläraren Monika Sandberg.

Lucia är vänlig och omtänksam

Kan en pojke vara lucia då? Barnen ser fundersamma ut, någon skakar lite på huvudet. En pojke nickar, me kronan vill han inte prova. Sandberg säger att det nog mest är vuxna som har svårt med tanken.

 

–  I skolan betonar vi att det viktigaste med lucia är att man är vänlig och omtänksam. En fin klasskamrat. Lucia sprider värme och glädje.

Barnen får själva ta reda på fakta om stjärngossar och tärnor. På det sättet vill man inkludera alla. Lucia är ett gemensamt projekt.

Alla får många röster

Föreningen Folkhälsan i Åbo har ordnat luciafirandet i staden i över fyrtio år.

Soli Finnberg, koordinator för Folkhälsans lucia i Åbo, betonar för kandidaterna att man ordnar en omröstning om lucia för att man då samtidigt kan ordna en insamling. I år går pengarna till familjer som behöver hjälp i vardagen.

– Jag brukar säga att alla kandidater får många röster. En får lite fler och hon blir lucia.

I Åbo blir de övriga kandidaterna tärnor, så alla kandidater är med i luciakvintetten.

– Det är gruppen som är det viktiga. Tillsammans bildar flickorna luciahelheten och tillsammans uppträder de kanske 35­-40 gånger före jul, säger Finnberg.

Lucia är för alla

Soli Finnberg är glad över att det numera kommer allt fler förfrågningar också från finska föreningar och företag om att få lucia på besök.

– Det kan också vara den enda finlandssvenska personen på en arbetsplats som vill visa den här högtidliga traditionen för sina arbetskamrater. En del svenska dagis bjuder in sina finska grannar när lucia kommer på besök. Det är roligt att traditionen sprids vidare till nya kretsar.

Nyckelord: