I Egentliga Finland finns flera dussin Finland 100 projekt, som livar upp jubileumsårets program i landskapet. Bland ansökningarna valdes 13 projekt, som får vardera 1 000-4 000 euro Finland 100 programunderstöd ur anslag avsedda för år 2016.

Egentliga Finlands kulturkommitté fungerar som utvärderingsgrupp för Finland 100 projekten. Vid den första ansökningsrundan fäste kommittén vikt inte enbart på projektens innehåll, utan man beaktade också olika språkområden och regioner i landskapet. Syftet var att hitta olika innehåll och målgrupper och att slutresultat skulle bli en mångsidig helhet. Målet var också att stöda en relativt stor mängd olika projekt.

Bland biståndsmottagarna finns bland annat utställningar, allsångstillfällen, de ungas fest, matfester, en musikpjäs och en vetenskapssoaré. Alla biståndsmottagaren hittar du här.

I den första bidragsrundan fick olika projekt programunderstöd för sammanlagt 32 500 euro. Egentliga Finlands andra ansökningsrond öppnas 9.1.2017. De projektansökningar som inte nu fick finansiellt stöd är välkomna och söka på nytt.

Tilläggsinformation:

Henri Terho, specialsakkunnig, kulturkommitténs ordförande
henri.terho@taike.fi telefon 040 5855031

Hannele Hartikainen, Finland 100 -projektkoordinator
hannele.hartikainen@varsinais-suomi.fi, telefon 040 7202163