I Åbo byggs jubileumsåret upp med brinnande iver och ett stort hjärta. Bland lokala aktörer var intresset för Åbo stads understöd till sammanslutningar större än förväntat, eftersom långt över hundra ansökningar lämnades in. De projekt som beviljas understöd ur anslaget för 2016 har nu valts och antalet stödmottagare är 36.

Projekten har bedömts utgående från de principer och mål som meddelats i ansökningsskedet och med hänsyn till bland annat projektets karaktär, tidpunkt, samband med Finlands jubileumsår och förverkligandet av temat Tillsammans. Därtill har man tagit hänsyn till hur jubileumsårets lokala mångfald främjas samt bidragets storlek med tanke på projektets genomförbarhet.

Jubileumsgärningar genomförs av sällskap, föreningar, sammanslutningar och företag, vars insatser för Finlands jubileumsår har varit glädjande mångsidiga. Bland de projekt som får understöd finns bland annat en videoinstallation, en kortfilm, en radiodokumentär, en skulptur, ett modernt dansverk, en utlysning, musikteater, naturutflykter, konserter, föreställningar, utställningar, verkstäder, rundvandringar, mässor, guidningar, föreläsningar och seminarier. Alla understödda projekt 2016 finns uppräknade här.

Livfull stad lockar även långväga besökare

- Staden stöder mindre gemenskapsprojekt genom särskilda anslag. Vi vill engagera lokala aktörer att delta i förberedelserna inför Finlands 100-årsjubileum så att Åbo syns, hörs och lockar även utanför landskapsgränserna. Vår stad är energisk och livfull och vi kan erbjuda alla Finlands vänner oförglömliga upplevelser, säger stadsdirektören Aleksi Randell.

Evenemang och åtgärder som genomförs i Åbo beviljas 1 000–10 000 euro i understöd i två olika utlysningsomgångar 2016. Det totala understödsbeloppet är 120 000 euro. I år kunde understöd sökas två gånger. Av 39 ansökningar som lämnats in i den första omgången beviljas fem olika aktörer sammanlagt 24 000 euro genom beslut av stadsdirektören. Av 98 sökanden i den andra omgången beviljas 31 projekt sammanlagt 96 000 euro.

För 2017 reserveras ett eget särskilt anslag som bekräftas i samband stadens budget.