TVT Bostäder Oy låter bygga ett nytt bostadsobjekt i Skansen. Byggandet inleddes 28.9.2016 och de nya hyresbostäderna beräknas stå färdiga sommaren 2018.

Huvudentreprenör för projektet är Hartela Oy. Objektet som omfattar två flervåningshus och 114 bostäder kommer att placeras vid Skansentorget. Bastiongatan 3 är TVT Bostäder Oy:s första bostadsobjekt i Skansen.

YH Kodits första bostadsaktiebolag As Oy Skanssin Avain är nu i förhandsmarknadsföring. I området planeras ett kvarter med ca 600 bostäder som erbjuder olika boendeformer från ägarbostäder till hyresbostäder. Byggherre är YH Kodit Oy / Pohjola Rakennus Oy Länsi-Suomi, huvudentreprenör är Pohjola Rakennus Oy Länsi-Suomi. Bostadsaktiebolaget As Oy Skanssin Avain omfattar 32 ägarbostäder.

Visualiseringsbild: YH Kodit