Behöver du lokaler som kan bokas flexibelt för arbete, föreningsverksamhet eller privat bruk? Behöver du ett ställe där du kan distansjobba eller möteslokaler? Eller är du ute efter ett ställe där du kan ordna fester, klubbverksamhet eller någon annan aktivitet?

Staden kartlägger invånarnas behov av lokaler som en del av planeringen av Skansen. I Skansen byggs en ekologisk och gemenskaplig stadsdel där man strävar efter att främja den intelligenta användningen av lokalerna. Utvecklingsprojektet för Skansen utreder hurdana multifunktionella och flexibelt bokningsbara lokaler skulle kunna betjäna invånare, mikroföretag och andra aktörer. Resultaten kan utnyttjas vid planeringen av framtidens lokaler även i andra områden.

Svara på en kort webbenkät och berätta hurdana gemensamma lokaler vi behöver nu och i framtiden. Du kan svara på enkäten fram till den 15 december 2016. Bland alla deltagare utlottas ett presentkort på 50 euro till cykelaffären i Skansen.

Välkommen att delta i workshopen för att skapa idéer till flexibla och gemensamma arbetslokaler tisdagen 13.12. kl. 14-16 i SparkUp:s lokaler (Artillerigatan 4 b, www.sparkup.fi).

Anmäl dig senast 10.12.2016. Du kan berätta om dina egna eller ditt företags lokalbehov med blankett även om du inte kunde delta i workshopen.

För mer information: projektkoordinator Janne Rinne, e-post: janne.rinne(a)turku.fi, tfn 040 631 2740

Utvecklingsprojektet för stadsdelen Skansen får 6Aika-finansiering som en del av spetsprojeketet Öppna innovationsplattformar.