Årets tema för Ekumenisk jul 2016 är de välkända orden ur julevangeliet ”Frukta inte!” samt frågor om krig och fred, våld och rädsla som har smugit sig in i vår vardag. Till överbringare av det humanitära budskapet i Åbo domkyrka har inbjudits president Tarja Halonen.

Ekumenisk jul i Åbo torsdag 15.12.2016 kl. 18, Åbo domkyrka

Fritt inträde. Välkommen!

Evenemanget televiseras varför det är bra att komma till kyrkan senast kl. 17.40. Programmet sänds i YLE TV1 på julafton cirka en timme innan julfreden utlyses.

President Halonen har gjort en omfattande internationell karriär genom att främja och försvara samarbetet, jämställdheten och rättigheterna för dem som har det sämst ställt. Presidenten påminner att Förenta nationerna redan för över 60 år sedan 1948 antog deklarationen om de mänskliga rättigheterna enligt vilken alla människor är födda lika i värde. Det är ländernas regeringar som i första hand är ansvariga för att likvärdigheten förverkligas, men att lyckas med detta beror ändå inte på vad regeringarna gör. För detta arbete behövs också medborgarorganisationer, företag, kyrkor, vetenskaplig forskning och oss alla. Att respektera en annan människa eller naturen kan man inte vältra över på andra helt och hållet.

Den ekumeniska fredsvädjan i Domkyrkan framförs av ärkebiskopen för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Kari Mäkinen, ärkebiskopen för ortodoxa kyrkan i Finland Leo, biskopen för katolska kyrkan i Finland, biskopen av Helsingfors Teemu Sippo samt ledaren för Finlands Adventkyrka Kalervo Aromäki.   

För kvällens musik svarar sopranen Camilla Nylund, Åbo filharmoniska orkester med Pertti Pekkanen som dirigent, sånggruppen Luminos, kantor Jukka Pietilä och organist Markku Hietaharju.