Det mångsidiga utbudet av julevenemang i Åbo kompletterades i år med nya Sagobroar som är Åbo stads julgåva till stadsborna. Gångbroarna över Aura å kläddes i en stämningsfull skrud för jultiden med hjälp av ljud, ljus och sagolika figurer.

Huvudbibliotekets utställning om julstadens olika skeden

Utställningen på fönstren till huvudbibliotekets läsesal berättar om Julstadens olika utvecklingsskeden och om jultraditionerna i Åbo.

Utställningen pågår under tiden 27.11–14.1.

Öppningsveckoslutet för julen i Åbo på första adventssöndagen 27.11.2016 kulminerade i invigningen av Sagobroarna. Biblioteksbron fick ett juligt ljudlandskap kl. 16.30 och Teaterbron fick en vacker utsmyckning och en upplevelserik belysning kl. 17.00. Bron dekorerades med 200 julgranar.

Julstadens samarbetspartner donerade LED-lampor till de 2000 första barnen vid invigningsfesten på Teaterbron. Samtidigt stödde vi Rädda barnen rf:s lokalföreningar i Åbo i deras arbete för att förebygga marginaliseringen av barn.

Julstadsprojektet blev ett startskott för belysning av Aura å

I och med Sagobroarna minns vi hur Julstaden Åbo utvecklats under 20 år. I samband med julstadsprojektet år 1996 började man samla jultraditionerna i Åbo till en helhet som nuförtiden omfattar bl.a. museernas utbud med dukade julbord, Gamla Stortorgets julmarknad med julbocken, evenemangshelheten Julstigen i centrum, jultorget på Salutorget, Domkyrkans upplysta julgran och Åboförsamlingarnas program samt de nya Sagobroarna.

Julstaden har bidragit till att stränderna längs Aura å utvecklats till ett gemensamt vardagsrum för stadsborna. Som ett led i julstadsprojektet lade man först fram idéer till belysning av Aura å under jultiden år 1997. Därefter började man utveckla en varaktig belysning längs åstranden som idag är en viktig del av trivseln längs åstranden. Sagobroarna är en fortsättning på berättelsen som ett led i utvecklandet av centrum för övrigt.

Stadsdirektör Aleksi Randell hävdar att Aura å är Åbos ”själ och hjärta” såsom landskapsarkitekt Ritva Nummiora som ledde ljusplaneringen 1997 hade önskat att stadsborna skulle uppfatta det.

- Dagens Aura å med omgivningen lever året runt. Den är en scen för många olika evenemang, Åbobornas promenad och vardagsrum som också fascinerar turisterna. Sagobroarna är en fortsättning på belysningen av åstranden, säger stadsdirektör Randell.

Samtidigt vill staden också utreda hur broarna kan utnyttjas på ett innovativt sätt i fråga om evenemang och stadsmarknadsföring.

- Årets Sagobroar ger oss erfarenhet hur vi kan utnyttja ljud och ljus på broarna på ett innovativt sätt, t.ex. i samband med olika evenemang, fortsätter Randell.

För planeringen av Sagobroarna har svarat ljud- och ljusplanerarna Janne Auvinen, Eero Auvinen och Petteri Unkila. För genomförandet svarar Bright Finland. I genomförandet har deltagit Kuntec Oy och Åbo Energi som samarbetspartner. Belysningen på Sagobroarna är öppen ända fram till trettondagen.