Åbo stads ledningsgrupp träffar Stockholms stads ledning torsdagen den första december. Målet är att effektivera samarbetet mellan städerna inom olika sektorer och åstadkomma en mer regelbunden dialog bl.a. i fråga om den nordliga tillväxtzonen. Den nordliga tillväxtzonen ingår i det transeuropeiska TEN-T-trafiknätets kärnnät som sträcker sig från Medelhavet till Norden och S:t Petersburg.

Stockholms stadsdirektör Ingela Lindh står värd för besöket.

Åbo och Stockholm har samma ambitiösa mål för att uppnå kolneutralitet. Båda städerna deltar t.ex. i EU-projektet Civitas ECCENTRIC som går ut på att utveckla hållbara trafiklösningar.

Syftet med besöket är att presentera Stockholmskollegorna konkreta förslag till ökat samarbete. Det finns planer på att öka samarbetet mellan hamnarna inom logistiken och turismen.

Under besöket går man också igenom städernas strategier och de mål som ingår i dem. Dessutom diskuterar man städernas organisationslösningar.

I samband med besöket behandlas också ett ökat företagssamarbete med Stockholmsaktörer. Samarbetet har förberetts av Åbo stad och Egentliga Finlands företagare. Åbo stads ledningsgrupp besöker också Finlands ambassad i Stockholm.

Besöket är en fortsättning på Åbo stadsdirektör Aleksi Randells besök till Stockholm i fjol där man kom överens om att fördjupa projektsamarbetet städerna emellan. Syftet med besöket är också att öka antalet personliga kontakter mellan tjänstemannakårerna i Stockholm och Åbo.

Av de förtroendevalda deltog Åbo stadsstyrelse i ett budgetseminarium i Stockholm hösten 2010.

I Åbo stads ledningsgrupp ingår stadsdirektör Aleksi Randell, biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen, direktör för förvaltningsgruppen Tuomas Heikkinen, direktör för ekonomi- och strategigruppen Jukka Laiho, direktör för stadsutvecklingsgruppen Pekka Sundman, strategi- och utvecklingsdirektör Jussi Vira, personaldirektör Sinikka Valtonen, kommunikationsdirektör Saara Malila, direktör för fritidssektorn Minna Sartes, direktör för bildningssektorn Timo Jalonen, direktör för välfärdssektorn Riitta Liuksa, direktör för fastighetssektorn Jouko Turto och direktör för miljösektorn Christina Hovi, ledande stadssekreterare Ari-Pekka Korhonen och ledningens sekreterare Anna Bertoft.