Åbo stad fotograferar hundra stadsbor inom ramen för jubileumsårets kampanj som hyllar ett pluralistiskt Åbo. Fotograferingen ordnas i Hansakvarteret i mitten av december. Bilderna tas av den kända fotografen Vesa Aaltonen från Åbo och kampanjen beskyddas av det mångkulturella rådet i Åbo.

Tider för fotograferingen:

Onsdag 14.12 klockan 10–20
Torsdag 15.12 klockan 10–20
Fredag 16.12 klockan 10–20 

Fotograferingsställe:

Åbo stadscentrumförening rf:s lokaler i Hansakvarteret, hörnet av Eriksgatan och Kristinegatan (ingång från Eriksgatan), 2:a våningen, affärslokalen invid rulltrapporna

Bilderna på de hundra Åboborna som fotograferas sprids runt om i staden under jubileumsåret 2017. De visas såväl på digitala skyltar längs infartslederna till staden, på reklamtavlor i centrum som på baksidan av bänkarna i Fölis bussar. Dessutom är avsikten att projicera bilderna på huvudbibliotekets fasad.

Fotograferingen ordnas i lokaler som Åbo stadscentrumförening rf tillhandahåller i Hansakvarteret den 14–16 december klockan 10–20. Fotograferingen tar cirka 20 minuter.

Av de Åbobor som fotograferas önskas entusiasm, tillstånd att använda bilderna i marknadsföringssyfte och en kort beskrivning av hur de upplever Åbo. Om den som fotograferas vill, får hen gärna berätta också en mer omfattande berättelse om Åbo. Bilderna och berättelserna publiceras på stadens webbplats i början av 2017. Den som fotograferas får med sig en utskrift av sin egen bild.

-  Åboborna har lätt att engagera sig och jag tror att invånarna gärna låter sig fotograferas. Vi efterlyser Åbobor som ser olika ut och är av olika åldrar. Vi vill fotografera såväl infödda finländare som invandrare, med andra ord det pluralistiska Åbo i sin helhet, säger Åbo stads kommunikationsdirektör Saara Malila.

Vesa Aaltonen är en känd freelancefotograf från Åbo. Från och med Åbos kulturhuvudstadsår 2011 har Aaltonen medverkat i tiotals självporträttsverkstäder bland annat i Åbo, S:t Petersburg och Köln. Aaltonen har jobbat som fotograf sedan 1995 och har tagit såväl landskapsbilder och porträtt som teater- och museibilder.

Det mångkulturella rådet.

Ett Åbo – hundra berättelser

Kampanjens beskyddare är det mångkulturella rådet i Åbo. Kampanjen ingår i helheten #yksiturku (#ettabo) som inleddes hösten 2016 för att lyfta fram den mångkulturella staden.

Enligt Muhis Azizi, ordförande för det mångkulturella rådet, är kampanjen Yksi Turku – sata tarinaa (Ett Åbo – hundra berättelser) ett utmärkt sätt att visa hur Åbo ser ut 2017.

- Vår stad blir allt mer mångkulturell för varje dag som går, och samtidigt ökar utmaningarna. Var och en av oss är nu förpliktade att sköta om vår gemensamma stad och kontinuerligt upprätthålla den stämningen. Nu behöver Åbo oss alla mer än någonsin och tillsammans är vi starka, säger Azizi.

www.turku.fi/monikulttuurisuusneuvosto

www.aaltonenvesa.com

Stadsdel/Område: