Salobon Tommi Tuominens dagliga arbetsresa från Salo till Åbo verkar mödan värd. Tuominen är i sitt esse i sin nya tjänst som direktör för serviceområdet för finskspråkig grundläggande utbildning. Den nya direktören beskriver sig själv som en lagspelare som vill fokusera på positiv pedagogik och betonar nyttorna med att arbeta tillsammans.

Outi Rinne, långvarig direktör för serviceområdet för finskspråkig grundläggande utbildning, gick i pension i början av november. Hennes efterträdare, pedagogie magister Tommi Tuominen (53), återvände på sätt och vis till sina rötter efter närmare tjugo år i Salo och Esbo. Tuominen har en lång bakgrund som ämbetsman i mångsidiga administrativa uppgifter, men det var i Åbo som han inledde sin lärarkarriär 1990.

– Från Åbo övergick jag till administrativa uppgifter i Salo stad där jag arbetade som utbildningschef i ett tiotal år. Efter det fick jag möjlighet att söka uppgiften som generalsekreterare för en organisationskommitté som tillsattes för kommunsammanslagningen. I ett och ett halvt år arbetade jag med att bereda, verkställa och informera om sammanslagningen av tio kommuner. Det var en fartfylld, mångsidig och lärorik period. Efter det bildade man en ny organisation i den nya staden och jag fortsatte som undervisningschef. Efter fem år i Salo tog jag över uppgiften som områdeschef för den finskspråkiga undervisningen i Esbo, berättar Tommi Tuominen.

Skolvärlden förändras ständigt. Under Tuominens karriär har läroplanen ändrats ett par gånger. Dessutom moderniseras apparaterna hela tiden, den datatekniska miljön blir allt mångsidigare och den pedagogiska visionen utvecklas.

– Elevens egen roll framhävs mer än tidigare, och lärarrollen har utvecklats från att överföra information till att stödja elevens egen insamling av information. Trots allt finns det en hel del lagbundenheter som blir kvar, något man också måste tänka på i denna förändringsdiskussion. Människorna har inte helt och hållet förändrats och det finns fortfarande delar av inlärningsprocessen som inte har kastats omkull, reflekterar Tuominen.

Stora utmaningar väntar runt hörnet

Tuominen lockades tillbaka till Åbo av en uppgift som karriärmässigt känns meningsfull, av viljan att lära sig nytt och av att staden är bekant från förr. Under en dryg månad har han bekantat sig med skolorna och den aboensiska verksamhetskulturen. Enligt Tuominen präglas Åbo av en stark identitet och en öppen mentalitet och diskussionskultur.

– Hittills har jag besökt cirka 25 skolor och fört mångsidiga diskussioner med rektorerna. Mottagandet har varit väldigt aktivt och lärorikt. Jag har fått en mycket positiv bild – vi har väl fungerande skolenheter som var och en har alla förutsättningar att nå framgång. Under de senaste fyra veckorna har jag fått chansen att diskutera med personaldirektören, stadsdirektören och fullmäktiges ordförande, något som inte hände till exempel under min tid i Esbo. Redan i det här skedet är jag Pro-Åbo fullt ut, och tycker att jag fattat ett ypperligt beslut när jag sökte tjänsten i Åbo och till på köpet lyckades bli vald, gläder sig Tuominen.

Hur håller man kunderna, dvs. eleverna och deras föräldrar, nöjda när skolvärldens realiteter såsom resursbrist och lokalitetsfrågor pressar på? Arbetets utmaningar kom inte som en överraskning för den erfarne tjänstemannen.

– Staden växer och antalet elever växer. I detta avseende står vi inför en, låt oss säga, positiv utmaning. Vi måste ständigt hålla ett öga på att lokalerna räcker till. Därför har vi både nybygge och sanering på gång samtidigt. Detta är vanligt i många tillväxtstäder.

Att leda är att samspela

Tuominen lyfter fram vikten av en uppskattande växelverkan på varje nivå och i alla uppdrag. Ibland räcker det med små saker för att bygga upp ett gott arbetsklimat och samtidigt förbättra arbetshälsan. Till exempel att man önskar någon en god morgon. Tuominen beskriver sig själv som en ledare som verkställer stadens strategi, förhåller sig positiv till utveckling och vill engagera sina medarbetare i förändringar.

– Jag vill framhäva nyttorna med att arbeta tillsammans. En av tyngdpunkterna under det kommande läsåret ligger på stärkandet av det strategiska arbetet i skolmiljön, och på vårt engagemang och deltagande i detta arbete. Jag upplever det viktigt att den nya läroplanen väckt diskussioner om en reform av skolornas verksamhetskultur. Jag ser det som en mycket fascinerande möjlighet som jag vill arbeta vidare med. Den positiva pedagogiken där fokus ligger på styrkorna är bekant också här i Åbo. Användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och inlärningen motsvarar också tidens krav, funderar Tuominen.

– Jag upplever mitt arbete som ett serviceuppdrag. Jag skulle gärna se mig själv som en person som andra lätt kan vända sig till och diskutera med och som fokuserar på det väsentliga. Dörren till mitt rum 427A står alltid öppen, säger Tuominen.

text / Satu Hatakka
bild / Nanna Madetoja