Mika Akkanen, som svarar för internationella ärenden och protokolltjänster vid Åbo stads koncernförvaltning, utlyser julfreden på julafton i Åbo. Akkanen är anställd vid staden sedan 1997.

– Utnämningen till utlysare av julfred visar en stor uppskattning från arbetsgivarens sida. Det är fråga om ett av de synligaste uppdragen i Finland och om en årligen återkommande tradition. Den här enastående chansen kunde jag inte tacka nej till, säger Mika Akkanen.

Utlysaren av julfreden utnämndes av Åbos stadsdirektör Aleksi Randell efter diskussioner med ordförandena för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen.

Traditionen har fortlevt ända sedan 1300-talet

– Julfredsutlysningen är en viktig tradition i hela Finland och även utanför landets gränser. Åbo bär traditionen med stolthet, och sköter uppgiften på ett värdigt sätt, säger Aleksi Randell.

Julfred utlyses på många orter men först när Åbo kungör julfreden stillar man sig inför julfirandet.

– Allt arbete är utfört och det är dags att fira Kristi födelsefest på ett fridfullt sätt. Detta är kärnan i julfredskungörelsen, kungörelsen har ju kommit till Finland samtidigt som kristendomen, fortsätter Randell.

Julfreden har traditionellt utlysts av en verkställande tjänsteman från Åbo stad. I början fungerade stadsrådets sekreterare som utlysare av julfred, sedermera magistratens sekreterare som skötte juridiska uppgifter inom statens lokalförvaltning.

Sedan år 1978 har julfreden utlysts antingen av en stadssekreterare eller av en kanslichef, senast Jouko K. Lehmusto. I stadens nuvarande organisation finns inte någon kanslichefstjänst längre. Därför, menar stadsdirektör Randell, var det med tanke på ansvarsområde och person naturligt att valet föll på Mika Akkanen som svarar för protokollärenden.

Traditionen att utlysa julfred från Åbo har fortlevt nästan utan avbrott ända sedan 1300-talet. Det handlar om en av de längsta sammanhängande traditionerna i den finländska kulturen.

– Det är mycket fint att få vara en ny länk i den sekelgamla kedjan i Finland. För min del försöker jag sköta uppgiften med värdighet och känna mitt ansvar men samtidigt leva i tiden, säger Akkanen.

"Man måste lyckas med utlysningen på en gång"

Kanslichef, och Åbos före detta tf biträdande stadsdirektör Jouko K. Lehmusto utlyste julfreden 10 gånger.

– Man ska vara ödmjuk, omsorgsfull och ta det på allvar när man förbereder sig för kungörelsen eftersom man måste lyckas med utlysningen på en gång. Det finns ingen möjlighet till omtagning. Vid uppläsning av kungörelsen lönar det sig att stänga ute allt annat och vara lagom spänd, vägleder Lehmusto sin efterträdare.

Mika Akkanen förbereder sig för sitt uppdrag som utlysare av julfreden genom att lära sig texten utantill på både finska och svenska.

– Jag vill särskilt betona slutet på kungörelsen: ”riemullista joulujuhlaa – fröjdefull julhelg”. Jag hoppas att utlysningen av julfred som ett efterlängtat evenemang vid middagstid på julafton skulle ge julfirare med både kristlig och annan världsåskådning en känsla av frisk glädje, värme och närhet, säger Mika Akkanen.

Julfreden utlyses från Gamla Stortorget i Åbo på julafton den 24 december klockan 12. Rundradion direktsänder evenemanget i tv och radio. Evenemanget direktsänds också på webben.

Nyckelord: