Pop up -Medborgarrummet öppnar den 14.2.2017 i Forumkvarteret vid Salutorget i Åbo. Verksamheten organiseras av Åbo museicentral och är en del av Finland 100 -jubileumsårets program. Medborgarrummets program har formats genom en öppen ansökningsprocess.

Än hinner du med!

Även om du missade Medborgarrummets ansökningstid, kan du fortfarande kontakta oss och föreslå ett program.

  • Pia Hovi-Assad, växelverkansplanerare
    tfn 040 638 6924, pia.hovi-assad@turku.fi 
    Fritidssektorn, Åbo museicentral

Programmet är mångsidigt och det anknyter till jubileumsårets tema tillsammans , samt till historia, kulturarv, museiarbete och vårt lands framtidsutsikter. Rummet kommer att fungera som idéverkstad, diskussionsforum, utställningsutrymme, evenemangarena och som stadsbornas gemensamma mötesplats.

I Onsdagsord hörs föreläsningar, och bland workshoparna finns bland annat Sy-jam och Pärl-ljus -konstverkstäder, där man får släppa loss sin kreativitet. I Medborgarrummet ses olika organisationers utställningar och evenemang. Dessutom berättar de om sin verksamhet. Seniorer har sin egen aktivitetsvecka, och strax innan valborg uppträder performanceduon Baronerna . Museicentralens personal presenterar museiarbete under #museoduuni -dagarna. Åboborna engageras genom workshopar i projektet Drömmarnas museum - Ett historiskt museum till Åbo .

Medborgarrummet är öppet till och med 27.5.2017 på tisdag samt torsdag–lördag klockan 10–18 och onsdag klockan 10–19. Efter detta fortsätter verksamheten i pop up Medborgarcontainern. Programmet är öppet för alla och det kostar inget att delta. Rummet är gratis för alla samarbetspartner. Medborgarrummet stöds av Svenska Kulturfonden.