När Finland nu fyller 100 år har det svenska gymnasiet Katedralskolan i Åbo nyss firat sitt 740-årsjubileum. Katedralskolan i Åbo är känd för sina goda resultat. En förklaring är ett fungerande samspel mellan flera olika faktorer.

Katedralskolan i Åbo

  • Katedralskolan i Åbo har sina rötter i en katedralskola som grundades 1276.
  • Bland annat Mikael Agricola har varit rektor för Katedralskolan.
  • Skolbyggnaden vid Gamla Stortorget genomgick en grundlig renovering 2014-2016.

Katedralskolan har gjort sig känd för sina goda resultat och placerar sig ofta bland de bästa svenska skolorna i landet, men ligger högt också i jämförelse med finska skolor.

Stolt över traditionen

Marianne Nyström, lektor i modermål och litteratur och student från Katedralskolan 1984, har jobbat i skolan sedan 1991. Hon säger att historiens vingslag har betydelse.

 

– Det finns en stolthet över skolan bland både nuvarande och tidigare elever. Våra studerande vill vara en del av traditionen att söka kunskap och prestera bra för att kunna söka sig vidare till fortsatta studier. När många goda faktorer samspelar blir det bra.

Närheten till högskolorna är viktig

Katedralskolans studenter har betydligt bättre resultat än landets medeltal i engelska och i andra språk. Trots att många är tvåspråkiga är också resultaten i modersmål bättre.

Rektorn Marianne Pärnänen säger att en förklaring kan vara närheten till Åbo Akademi och stadens andra högskolor.

Vi har också väldigt engagerade lärare, som lyckas motivera de studerande.

Marianne Pärnänen

– Det ger en positiv inställning till studierna. Vi har också väldigt engagerade lärare, som lyckas motivera de studerande.

En bra grund behövs

Både Nyström och Pärnänen betonar också det arbete som görs inom den grundläggande utbildningen.

– Med en god grund från låg- och högstadiet är det lättare att fortsätta med de teoretiska studierna i gymnasiet. Det är också viktigt att vitsorden från nian är realistiska.

Material för forskare

Pärnänen drar paralleller till de finländska Pisaresultaten och säger att risken finns att man bara fortsätter som förut så länge resultaten är bra.

– För att få reda på hemligheten bakom Katedralskolans framgångar borde en forskare analysera de studerandes resultat flera år bakåt i tiden i varje läroämne.

En sällsynt bra lärarkår

Timo Ketonen, entreprenör och investerare som arbetar med uppstartföretag, blev student från Katedralskolan 1983 med sex laudatur. Det var det bästa betyg man kunde få då.

– Det året var vi sex studenter med sex L. En förklaring till skolans framgångar är en sällsynt bra lärarkår. De finlandssvenska kretsarna i Åbo är och var små och skolan gav en otrolig känsla av samhörighet, där man också kände varandra över åldersgränserna. En del av mina bästa vänner har jag haft sedan gymnasietiden i Katedralskolan.  

Bild och text: Å Communications
Video: Antero Lynne

Nyckelord: