Ordverkstadens vårtermin inleds den 10.1. kl. 14.30 på Åbo stadsbibliotek.

Ordverkstaden fortsätter på våren från och med vecka 2, alltså tisdag 10.1.2017 kl.14:30-16:00 (12 gånger). Verkstaden dras av Paola Fraboni.
Under sportlovet vecka 8 är det ledigt.

Det ryms ännu fler deltagare till ordverkstaden och mer info om anmälningen hittas på:
http://ordkonst.fi/ordkonst/anmal_dig_till_ordverkstad/abo_biblioteket/

Ordverkstaden ordnas av Sydkustens landskapsförbund.