Du kan sköta alla dina ärenden som gäller utkomststödet i Åbo stads webbtjänst (Omapalvelu) eller på socialbyrån ända till slutet av år 2016.

Du kan ansöka om utkomststöd på webben: Ansök om utkomststöd elektroniskt eller skicka din ansökan till socialbyrån: Ansök om utkomststöd med pappersansökan.

  • turku.fi/utkomststod

Från 1.1.2017 börjar FPA sköta det grundläggande utkomststödet

• FPA betjänar dig via nätet, per telefon och på alla sina serviceställen.

• Om kommunen i slutet av år 2016 meddelar ett beslut om utkomststöd som sträcker sig in på år 2017 betalas stödet enligt det beslutet. Du behöver alltså inte ansöka om utkomststöd på nytt från FPA i början av året, utan det tidigare beslutet från kommunen gäller.

• Spara det sista beslutet som du får från kommunen. Du behöver det när du första gången ansöker om grundläggande utkomststöd från FPA.

• Kommunen kan fortsättningsvis bevilja kompletterande utkomststöd för sådana särskilda utgifter som det grundläggande utkomststödet inte täcker.

I slutet av år 2016 får du närmare information från FPA och från din hemkommun

• I slutet av år 2016 utökas FPA:s telefonservice med ett servicenummer för det grundläggande utkomststödet.

• På hösten kommer sidor med information om det grundläggande utkomststödet att öppnas på webbplatsen fpa.fi. Det blir också möjligt att ställa frågor om utkomststödet på diskussions-forumet Fråga FPA.

• Från år 2017 kan du ansöka om grundläggande utkomststöd på www.fpa.fi/etjanst, och skicka

in de bilagor som behövs för din ansökan. Det går också att ansöka om grundläggande utkomststöd på en pappersblankett.

Mera information: