Sagobroarna som för första gången lyste upp julen i Åbo fick ett strålande mottagande av stadsborna och turisterna. Sagobroarna är öppna ännu över trettondagshelgen.

Feedback 25.12.2016: ”Hej och Tack. Vi kom från en annan ort för att fira jul i Åbo. Vi såg fram emot en riktigt fridfull jul och det fick vi också! Den historiska miljön försatte oss i den rätta stämningen och naturligtvis utlysning av julfreden som vi kunde uppleva på ort och ställe. Men den allra bästa upplevelsen var Teaterbron över Aura å. En förstummande upplevelse, det var som att stiga in i sagovärlden. Av en slump var vi inkvarterade alldeles i närheten av bron. Jag brukade promenera där på morgnar, dagar och kvällar och till och med på natten var jag tvungen att gå dit för att förundra mig över den magiska stämningen. En verkligen fin jul, tack.”

 

 

Under julen hade man möjlighet att lyssna på julmusik på Biblioteksbron medan Teaterbron dekorerades med granar, ljus och ett sagolikt ljudlandskap. Speciellt barnfamiljerna blev förtjusta av den fantasifulla stämningen på Sagobroarna. Sagobroarna var Åbo stads julgåva till Åboborna och turisterna. Målet var att glädja människor och lysa upp landskapet längs med Aura å under den mörkaste tiden på året.

- Sagobroarna överträffade alla förväntningar: folk från både när och fjärran kom för att enbart titta på dem. Till stadens feedbacktjänst kom en hel massa positiv feedback, säger kommunikationsdirektör Saara Malila.

Invigningen av broarna lockade cirka 5000 människor till platsen och intresset har varit stort under hela december så gott som dygnet runt. Det finns inga exakta uppgifter om besökarantalet tillgängliga, men enligt en försiktig beräkning som gjorts av Janne Auvinen, ansvarig för planering av Sagobroarna har broarna lockat i genomsnitt 300 personer om dagen vilket innebär att besökarantalet under 47 dygn, räknat från början av provbelysningen skulle uppgå till cirka 20 000 personer. Vi vågar alltså konstatera med rätta att Sagobroarna har lockat tiotusentals besökare till åstranden.

På olika mediekanaler syntes Sagobroarna bra under hela december. Hannu Aaltonen som är ansvarig för Åbo stads kanaler på sociala medier beräknar att Sagobroarna har nått hela 200 000 människor via stadens Facebook-, Twitter- och Instagramkonton. Dessutom har enskilda besökare i sociala medier kommit med sina inlägg av vilka drygt 700 enstaka bilder har delats bl.a. på Instagram.

För planeringen av Sagobroarna har svarat ljus- och ljudplanerarna Janne Auvinen, Eero Auvinen och Petteri Unkila medan Bright Finland svarade för genomförandet. I genomförandet deltog Kuntec Oy och Åbo Energi som samarbetspartner.

Sagobroarna är öppna ännu över trettondagshelgen. Nedmontering av dekorationerna inleds måndagen den 9 januari.