Understödet beviljas för stödande av ungdomsverksamhet som organiseras av ungdomar och för verksamhetsgrupper för ungdomar.

Åbo stads ungdomsnämnd beviljar projektunderstöd för början av år 2017. Ansökan bör lämnas in senast 31.1.2017 kl. 16.

Understödet beviljas för stödande av ungdomsverksamhet som organiseras av ungdomar och för verksamhetsgrupper för ungdomar. 2/3 av personerna som ansvarar för verksamheten eller de som förverkligar projektet bör vara under 29 år. Grupper som får understöd kan också vara ungdomsgrupper som verkar tillsammans med vuxenorganisationer.

Projektunderstödet beviljas för tillställning som sker vid en viss tidpunkt t.ex. lägerverksamhet och andra verksamhetsformer som organiseras av ungdomar. Ansökan kan ske med ungdomsväsendets ansökningsblankett eller elektroniskt. Försenade ansökningar behandlas inte.

Den elektroniska ansökan kan göras på adressen lomakkeet.turku.fi (ansökningstiden är 2.1–31.1 kl. 16).

Information om ungdomsnämndens projektunderstöd fås från Vimma eller adressen www.turku.fi/avustukset

Tilläggsuppgifter t. 050 554 6113.