Både Impivaara simhall och Kuppis utebad slog besökarrekord 2016. Enligt statistiken hade Impivaara simhall hela 555 000 besök och Kuppis utebad 70 000 besök. Det totala besökarantalet på siminrättningarna uppgick till 700 000 besökare trots renoveringen av Samppalinna simstadion.

Antalet bokade motionsturer för klubbar, föreningar och andra grupper var ca 280 000 på de motionsplatser där man kan boka motionsturer. Därmed blev det miljontals besök på klubbarnas och föreningarnas motionsturer samt på idrottsevenemangen.

Badstränderna i Ekvalla, Ispois och på Saro udde lockade ca 33 600 simmare eller solbadare. Antalet besökare i Kuppis idrottshall uppgick till ca 240 000 medan ishallarna i Impivaara och Kråkkärret besöktes av 200 000 skridskoåkare.

Till de populäraste vinteridrottsplatserna hörde skridskomasken i Kuppis, Barkplan och konstsnöspåret i Nunnavuori i Impivaara. Vid skiduthyrningen i Impivaara statistikfördes över 1 700 uthyrningar. Åboskolorna får använda redskapen från skiduthyrningen gratis under skoldagarna och 23 skolor och 3 300 Åbobarn fick njuta av skidåkningen med lånade skidor. Antalet besökare i Barnmotionens underland var ca 33 300.

Nyckelord: