Finland 100-jubileumsårets tema, Tillsammans, lämpar sig också som utgångspunkt för Åbo stads kampanj för val av Årets nyåbobo och mångkulturella handling 2017 som ordnas 23.1-12.2.

Bild: Timo Jakonen

Åbo är en av de mest mångkulturella städerna i Finland. Av invånarna talar drygt 10 procent ett annat modersmål än finska eller svenska. Dessutom har många av dem bott i Finland bara en kort tid. Att känna sig utanför är vardag för många nyåbobor och det är också en utmaning för hela Åbo.

Tillsammans kan invånarna, staden, föreningarna, församlingarna, universiteten och företagen bygga upp ett Åbo där alla kan känna sig delaktiga och leva ett gott och tryggt vardagsliv.

- I Åbo utför flera aktörer ett betydande arbete för integrationen, men tillsammans kan vi åstadkomma mer. Jag utmanar alla åbobor att fundera på hur man själv skulle kunna främja samhörighetskänslan mellan alla invånare. Man kan börja med att föreslå årets nyåbobo och mångkulturella handling, föreslår utvecklingschef Maarit Luukkaa.  

Förslag genast vem och vad

Invånarna kan föreslå Årets nyåbobo och mångkulturella handling genast på webbplats eller genom att fylla i en blankett som kan fås bl.a. på biblioteken och Åboservicen. Förslag kan lämnas in t.o.m. 12.2.2017

Till årets nyåbobo utses en person med invandrarbakgrund som är bosatt i Åboregionen, och för årets mångkulturella handling däremot belönas en person, ett företag, en förening eller ett annat samfund. De som belönas arbetar för ökade kontakter och ömsesidig förståelse mellan invandrarna och majoritetsbefolkningen och främjar tolerans och integration på ett personligt och fördomsfritt sätt.

Personer som tidigare tilldelats utmärkelsen Årets nyåbobo är bl.a. kocken Berhan Ahmadi, stadsfullmäktigeledamöterna Roda Hassan, Alas Ali och Muhis Azizi, verkställande direktören Maria Severina samt redaktören Wali Hashi.

Utmärkelsen årets mångkulturella handling har fått bl.a. kyrkans modiga verksamhet för asylsökande, Åbo Saluhall, fotbollen som integrerare, rektor Annika Hongisto och Åbo normalskolas verksamhet på grundskolenivå för att stödja mång- och interkulturalismen.

Årets nyåbobo och mångkulturella handling 2017 väljs av det mångkulturella rådet i Åbo utifrån de förslag som lämnats in av stadsbor. Utmärkelserna delas ut på en fest för nya finska medborgare i mars.

Mer information