Under 2017 satsar Åbo stad kraftigt på avgiftsfria öppenvårdtjänster som stöder frontveteranernas möjligheter att bo hemma.

Mera information:

Genom ett beslut av riksdagen beviljar staten kommunerna ett anslag på sammanlagt 25 miljoner euro för tjänster som stöder veteranernas hemmaboende. I fjol var beloppet 10 miljoner euro.

I Åbo vill man utvidga öppenvårdstjänsterna för frontveteraner till en mer personlig nivå. Med hjälp av öppenvårdstjänsterna aktiverar och stöder man veteranerna och deras makor i att klara sig hemma. Veteranerna får en service- och vårdplan om de så önskar, eller så uppdateras en existerande plan. På så sätt skräddarsys en servicehelhet som lämpar sig för alla.

Social- och hälsovårdsnämnden behandlar planen om tjänster som stöder frontveteraners hemmaboende på sitt möte den 10 januari 2017. I planen föreslås bland annat att veteranerna har om de så önskar möjlighet till exempelvis avgiftsfri städning, måltidstjänster eller rekreationsverksamhet.

Det bor fortfarande en stor skara frontveteraner i Åbo. De har förmodligen behov av tjänster, men har inte använt dem. Veteranerna kommer att kontaktas i början av året. Om en veteran eller en närstående redan i det här skedet vill få information om tjänsterna, går det bra att ringa till seniorernas servicetelefon tfn 02 262 6172 vardagar kl. 9–15.