Turku Future Forum-tillställningar som koncentrerar sig på att skapa visioner om framtidens Åbo fortsätter i februari. Då står Åbo centrum i fokus.

Den starka kommersiella livskraften i centrum har en nyckelställning med tanke på framgången och dragningskraften för hela stadsregionen. På vilket sätt borde man vidareutveckla den kommersiella dragningskraften i centrum, hur skulle Åbo centrum kunna fungera som innovations- och försöksplattform för nya typer av tjänster, vad för slags samarbete behövs för att utveckla centrum och göra det attraktivt?

Vi inbjuder alla som är intresserade av att utveckla Åbo centrum för att tillsammans skapa idéer om framtidens centrum! Resultaten från workshopen kommer att utnyttjas vid skapandet av visioner om och planeringen av Åbo centrum så att du har möjlighet att påverka nu.

Anmäl dig till tillställningen: https://www.lyyti.in/6_2_2017_alvarium

Det finns ett begränsat antal platser och de fylls i anmälningsordning.
Ytterligare information: Riitta Birkstedt, tfn 040 6310 666

Tid: Måndagen 6.2.2017 kl. 14 -17
Plats: Alvarium, Trädgårdsgatan 8, Åbo

Inledningsanföranden hålls av:

  • Designchef Anne Stenros, Helsingfors stad
  • Direktör Pekka Sundman, Åbo stad
  • Professor Heli Marjanen, Åbo universitet
  • eCommerce Specialist Leevi Parsama, eComGrowth

Under workshopen diskuteras bl.a. följande teman kring Åbo centrum:

  • Hur skapar man tillväxt i centrum?
  • Hur ser den kommersiella identiteten ut i centrum - och hur är det i framtiden då?
  • Hurdant är framtidens arbete i centrum?
  • På vilket sätt kan centrum konkurrera som område för arbetsplatser?

Programledare för dagen är Jussi Paasio, 2nd Opinion