Både Impivaara simhall och Kuppis utebad gjorde besöksrekord i fjol. Det sammanlagda besökarantalet uppgick till 625 000. Åbo filharmoniska orkesters konserter besöktes av fler än 72 000 personer, vilket tangerar tidigare rekord. I stadsbiblioteket gjordes över 1,9 miljoner besök. Ungdomstjänsternas verksamhetsställen och evenemang besöktes av mer än en halv miljon personer, och i Åbo stads museer gjordes nästan 354 000 besök.

Rekordår i stadens motionsplatser

Både Impivaara simhall och Kuppis utebad slog tidigare rekord. Enligt Impivaara simhalls årsstatistik gjordes där 555 000 besök, och i Kuppis utebad motsvarande 70 000. Badinrättningarnas sammanlagda besökarantal uppgick till 700 000, trots renoveringen av Samppalinna simstadion. 

Antalet bokade motionsturer för klubbar, föreningar och andra grupper var ca 280 000. Därmed blev det miljontals besök på klubbarnas och föreningarnas motionsturer samt under idrottsevenemang.

Badstränderna i Ekvalla, Ispois och på Saro udde lockade ca 33 600 simmare eller solbadare. Antalet besökare i Kuppis idrottshall uppgick till ca 240 000 medan ishallarna i Impivaara och Kråkkärret besöktes av 200 000 skridskoåkare. Till de populäraste vinteridrottsplatserna hörde skridskomasken i Kuppis, Barkplan och konstsnöspåret i Nunnavuori i Impivaara.

Vid skiduthyrningen i Impivaara statistikfördes över 1 700 uthyrningar. Åboskolorna får använda redskapen från skiduthyrningen gratis under skoldagarna och 23 skolor och 3 300 åbobarn fick njuta av skidåkningen med lånade skidor. Antalet besökare i Barnmotionens underland var ca 33 300.

Läs mer

Filharmoniska orkestern gjorde toppresultat

Åbo filharmoniska orkesters besökarantal är åter på uppgång. Symfoniseriens beläggningsgrad var hela 96 %, vilket är rejält över målsättningen för år 2016 och en märkbar förbättring jämfört med tidigare, framgångsrika år. Beläggningsgraden år 2014 var över 85 % och år 2015 över 90 %. År 2009 var de endast 60,3 procent.

Besökarmålsättningen för orkesterns allmänna konserter överskreds med hälften, och fördubblades jämfört med motsvarande tal för tio år sedan. Totalt besöktes orkesterns evenemang fler än 72 000 gånger, vilket är 7 000 fler än målsättningen för året. Endast kulturhuvudstadsårets 2011 besökarantal har varit större, då med 1 000 fler besök.

År 2016 var synnerligen lyckat även för publikarbetets del. Nästan 6 000 personer deltog i de pedagogiska evenemangen, vilket utgör nästan tre gånger fler än målet. Orkesterns evenemang nådde över förväntan även barn och invandrare.

 

E-material och evenemang lockade kunder till biblioteken

Stadsbibliotekets tjänster var fortsatt populära. I Åbo stadsbibliotek gjordes över tre miljoner lån och 1,9 miljoner besök.

Antalet lån ligger på samma nivå som under tidigare år. Lån av elektroniska material ökade med 45 %. Tack vare de meröppna biblioteken ökade öppettiderna med nästan 22 %. Över 150 000 besök gjordes under meröppettider.

Vaskibibliotekens gemensamma nätbibliotek användes fler än 1,5 miljoner gånger. Åbo stadsbiblioteks kalkylmässiga andel av dessa var nästan hälften.

Under året ordnades i biblioteken över 1 200 olika evenemang, såsom bokcirklar, föreläsningar, författarbesök och sagostunder. I dessa deltog över 33 000 personer, eller 18 % fler jämfört med år 2015. Även användarkurserna var välbesökta.

Ungdomsarbetets jubileumsårs evenemang drog gott om publik

Åbo stads ungdomstjänster firade 70-årsjubileum år 2016. Ungdomstjänstens utrymmen och evenemang besöktes av fler än 500 000 personer. Trots hällregn deltog över 10 000 personer i Musapiknik i Äventyrsparken, och i Barnens nyår 6 400 personer. Äventyrsparkens teaterpublik ökade till 8 300. 

Skolavslutningsevenemanget #päättäjäiset i Kuppis idrottshall nådde med 2 600 besök ut till 400 fler skolelever än året innan. I de ungas konst- och aktivitetshus Vimma ordnades evenemang och handledd verksamhet, som besöktes av 79 000 personer, vilket är en ökning med ca 3 800 personer jämfört med i fjol. Ungdomsgården Zabadak flyttade in i Vimma i början av året, vilket även bidrog till det ökande antalet besök. Tävlingen Turku Bandstands välbesökta försöksheat och semifinal gick av stapeln i Vimma. Bandstand är ett steg för unga musiker att delta i Rock Academys verksamhet.

Under två somrar har ungdomstjänsterna haft en pop up-ungdomsgård i Hansakvarteret. Ifjol tiodubblade pop up-gården sitt besökarantal, och på grund av sommarens popularitet kunde verksamheten fortsätta i Guldhuset från och med november. Pop up-gården är tillsvidare öppen på fredagar. Under fredagskvällarna i november och december var besökarantalen Guldhusets ungdomsgård i medeltal 103, vilket är ett exceptionellt stort tal för en ungdomsgård.

 

Museernas evenemang fortsätter att öka i popularitet

Åbo stads museer besöktes totalt 353 805 gånger under år 2016. I talet ingår besöken i Åbo slott (145 493), Wäinö Aaltonens museum (27 391), Hantverksmuseet på Klosterbacken (36 786), Kurala Bybacke (80 578), Biologiska museet (15 671), Apoteksmuseet och gården Qwensel (9 232) samt i Gamla Stortorgets gallerier och artotek (38 654).

Det rikliga och mångsidiga utbudet lockade besökare i alla åldrar till museerna. Turneringsveckoslutet i Åbo slott intresserade många, och Tomtedagen med sina 2 300 besök tredubblade besökarantalet. Klubbkvällen för elektronisk musik WAMbience i Wäinö Aaltonens museum nådde en ny målgrupp.

Kurala Bybacke har etablerat sig som ett friluftsvardagsrum framför allt för närområdets invånare. På området gjordes över 80 000 besök under år 2016. I museets evenemang deltog nästan 13 000 personer.

Gallerierna vid Gamla Stortorget förnyades. I april öppnades Galleri Grå i Gamla Rådhuset. Galleri Grå fokuserar på mediekonst. Samtidigt fick Gamla Rådhusets galleri och Brinkala Galleri nya utställningskoncept.

I Museicentralens museer såldes totalt 3 680 Museikort, och med kortet gjordes 16 017 besök.