Vi inbjuder alla som är intresserade av att utveckla Åbo centrum för att tillsammans skapa idéer om framtidens centrum.

Åbo centrum utvecklas inte bara som attraktiv koncentration av affärsliv,handel och turism utan också som ett hjärta av stadskulturen och som en trivsam miljö som är gemensam för alla stadsbor. Åbo centrum planeras på människornas villkor och alla stadsbor och aktörer spelar en viktig roll när det gäller att öka dragningskraften för centrum.

 Temat för Turku Future Forum är 

TILLGÄNGLIGHET, TRIVSEL OCH CENTRUMBOENDE

Ett levande centrum består av människor, möten, aktiviteter och evenemang. På vilket sätt kan ett offentligt rum vara trivsamt och inspirera till att möta varandra? Hurdant är centrumboende i framtiden? Hur rör man sig i centrum - ändrar utvecklingen av intelligenta mobilitetstjänster vårt sätt att röra oss?

Vi inbjuder alla som är intresserade av att utveckla Åbo centrum för att tillsammans skapa idéer om framtidens centrum! Resultaten från workshopen kommer att utnyttjas vid skapandet av visioner om och planeringen av Åbo centrum så att du har möjlighet att påverka nu.

Välkommen
Timo Hintsanen
stadsplaneringsdirektör

Alvarium, Trädgårdsgatan 8, Åbo, kl. 15–18

Anmäl dig till tillställningen: https://www.lyyti.in/Turku_Future_Forum__Saavutettavuus_viihtyisyys_ja_keskustaasuminen_9883

Det finns ett begränsat antal platser och de fylls i anmälningsordning.
Ytterligare information: Riitta Birkstedt, tfn 040 6310 666

Program måndag 13.2.2017

Inläggningsanföranden hålls av:

  • Stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen, Åbo stad
  • Arkitekt Eero Lundén, Lundén Architecture Co
  • Utvecklingschef Jari Paasikivi, Åbo stad
  • Generalplaneingenjör Andrei Panschin, Åbo stads miljösektor

Under workshopen diskuteras bl.a. följande teman kring Åbo centrum:

  • Framtidens boende och byggande
  • Välbefinnande och lycka - Vad är ”emotionally smart city”
  • Att röra sig i centrum - “Streets are also a destination”