Antalet kursdeltagare på Åbo svenska arbetarinstitut, Arbis, ökade med nästan fem procent i fjol. Arbis lockar över språkgränserna och den största kundgruppen är unga vuxna.

Arbis populäraste kurs i år är möbeltapetsering, som fylldes på 17 sekunder när anmälningen öppnade. Andra speciellt populära kurser är yoga, qigong, Nia och spanska samt föreläsningarna.

I fjol ökade antalet kursdeltagare vid Arbis med nästan fem procent. Under de mer än tre år som Sixten Westerby har varit rektor har antalet kursdeltagare vuxit varje termin. Nu är kursdeltagarna närmare 3 000, det vill säga nästan dubbelt fler än år 2012.

– Vi marknadsför våra kurser aktivt till dem som de berör, som IT-kurser för seniorer till pensionärerna eller babygymnastik till småbarnsföräldrar, säger han.

Kortkurser är populära

Kortkurser och föreläsningar som ordnas bara en gång är särskilt populära.

– Människor vill inte binda sig för längre tid på samma sätt som tidigare. Samtidigt försöker vi erbjuda allt fler kurser i växelverkan med samhället omkring oss, säger Sixten Westerby.

Det är läraren som skapar innehållet i sin Arbiskurs.

Sixten Westerby

En annan orsak till framgången är kunniga lärare, som är intresserade av sitt ämne.

– Det är läraren som skapar innehållet i sin Arbiskurs, så Arbis kan betyda olika saker för olika människor beroende på vilken kurs du går på.

Arbis är ett bra språkbad

Också den kulturella och sociala biten är viktig. Arbis är ett viktigt svenskt rum i Åbo, konstaterar Westerby.

En arbiskurs är ett bra språkbad och vi har också många finskspråkiga på våra kurser. Alla är välkomna oberoende av modersmål eller var man bor.

I dag har deltagarna i svenska Arbis kurser över trettio olika modersmål.

Invandrare vill lära sig svenska

En stor kundgrupp är personer som läser svenska för invandrare. Många av dem är unga, vilket bidrar till att den största gruppen av Arbis studerande är i åldern 21-30 år.

– Vi hoppas att de också skulle hitta till våra andra kurser. Även om man bara kan lite svenska kan man sjunga, laga mat eller ägna sig åt hantverk och på det sättet också komma i kontakt med finländare, säger Sixten Westerby.

Följer med trenderna

– Vi befinner ju oss i den utmanande situationen att vi inför varje termin börjar från noll. Vi måste vinna våra studerande på nytt varje termin och hoppas kunna erbjuda kurser enligt de trender som vi ser, säger Sixten Westerby.

Själv har han gått på argentinsk tango och yoga på sitt Arbis och funderar på att delta i en nattlig fågelvandring på Runsala i vår.

Bild och text: Å Communications