Social- och hälsovårdsnämnden beslöt på sitt möte 31.1.2017 att utvidga öppettiderna för Tallbackens hälsostation till kl. 18 på vardagar.

Utvidgningen av öppettiderna innebär att på Tallbacken arbetar ca fyra läkare och en skötare på vardagar kl. 16 - 18. Läkar- och skötartider till den utvidgade kvällsmottagningen kan bokas av alla Åbobor.

Utvidgningen av öppettiderna börjar beredas av tjänstemän. 

På Tallbacken, i akutmottagningens tidigare lokaler, har sedan februari i fjol verkat läkarens kvällsmottagning från måndag till torsdag kl. 16 - 20. Till kvällsmottagningen har man bokat tid från den egna hälsostationen. Utöver de utvidgade öppettiderna fortsätter också kvällsmottagningen med en köpläkare.