Illustrera jubileumsårets 100-tema med din egen stil och delta i tävlingen där man lottar ut fina priser. Din bild kan bestå av hundra liknande/olika föremål eller former, följa siffrorna 100,1 eller 0, eller på något annat fiffigt sätt lyfta fram att 100 är en viktig siffra under jubileumsåret för Finlands självständighet.

Publicera dina bilder på Instagram eller Twitter med hashtaggen #100turku. Se till att alla kan se din profil. Fotograferaren ska be om tillstånd att publicera bilden.

Tävlingsregler

Arrangör

Åbo stad, Koncernförvaltningen, kommunikation, Finland 100, Universitetsgatan 27 a, 20100 Åbo.
Har du frågor om tävlingen kan du skicka dem till suomi100@turku.fi

 

Tävlingstid

14.2–26.3.2017, vinnarna i tävlingen väljs 27.3.2017 och vinnarna meddelas personligen.

Deltagarrätt och arbeten

Alla fysiska personer som bor i Finland får delta i tävlingen. Genom att lämna in ditt bidrag till tävlingen försäkrar du att du har rätt att använda och sprida bildmaterialet och att det inte bryter mot någons upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. Bilden ska vara saklig.

De bilder som skickats in till tävlingen kan användas i Åbo stads kommunikation och marknadsföring för turku.fi/suomi100 -webbplatsen och i sociala medier.

Priser

Tävlingsjuryn väljer ut fyra vinnare. Vinnarna meddelas personligen, men vinnarna kan publiceras på arrangörens kommunikationskanaler. Huvudpriset är FoodWalk-presentkort (värde 88 €) för två personer. Dessutom lottas ut fyra mindre produktpriser. Priserna hämtas från Universitetsgatan 27. Priserna kan inte bytas ut mot pengar.

Annat

Tävlingen sponsras, rekommenderas och administreras inte av Twitter, Instagram eller Facebook och har inte heller någon annan som helst anknytning till dessa kanaler. Deltagarnas personuppgifter används inte för marknadsföring och lämnas inte ut till tredje part.