Konstisbanan i Kuppis fylls under sportlovet av skridskoåkare. Välkomna stora och små, från glada amatörer till skickliga isvirtuoser. För allas säkerhet är det skäl att repetera spelreglerna för banan.

Förbjudet att tillträda banan när den underhålls!

Det är tillåtet att skrinna alla andra tider från morgon till kväll, förutom när banan underhålls, dvs vardagar kl. 7–8.30, 13–13.45 och 16.30–17.15 samt på veckoslut kl. 8–9.30, 12–12.45 och 15–15.45. Vid behov kan korta  underhållsavbrott förekomma också vid andra tider.

– När traktorn kör ut på isen, bör alla avlägsna sig från banan. Föraren kan inte samtidigt se framåt och bakåt. Han måste hålla ett öga på att isningen och plogningen fungerar bra. Därför önskar vi att skridskoåkarna ger underhållspersonalen arbetsro, berättar idrottsanläggningsmästare Jukka Virtanen.

Det innebär alltid en farosituation om någon faller framför traktorn. Trots att farten inte är hög, kan traktorn inte stanna så snabbt på den hala isen.

Inga skor eller klubbor

Ut på isen endast med skridskor. Gå inte ut på isen med skor, du kan ha sand under skorna. Sanden sprids då på isen. Stenar och sand kan orsaka farosituationer för skridskoåkare. Sanden gör betten på skridskor och isningsmaskinen slöa. Av säkerhetsskäl är stavar, klubbor och skridskostöd också förbjudna på banan.

Den som behöver stöd, kan låna utrustning på Barkplanens konstisbana, på flera naturisbanor samt under ishallarnas tider för allmänheten.

Ge rum åt andra skridskoåkare

Skrinn i den angivna riktningen. Det är tryggt att skrinna om alla följer regeln skrinn till höger, åk förbi till vänster. Hur skojigt det än är att åka skridsko med familjen eller det egna gänget, bör man ge andra möjlighet att passera tryggt till vänster.

Åk skridskor tryggt!

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: